Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Abonnemang och flyttanmälan

Ska du flytta till, från eller inom Nacka kommun? Du som är eller ska bli abonnent för kommunalt vatten och/eller avfall måste göra en flyttanmälan. För bostadsrättsföreningar och samfälligheter ingår vanligen avgiften för vatten och avfall i hyran.

Du kan enkelt göra en flyttanmälan genom att logga in med e-legitimation eller genom att skicka in en ifylld blankett till oss.

Var observant på att en flyttfaktura endast kan göras efter att anmälan inkommit. Det är därför viktigt att både köpare och säljare skriver under med rätt fakturaadress och kontaktuppgifter.

När det gäller kommunalt vatten och avlopp ska vattenmätaren läsas av, helst på flyttdagen. Både köpare och säljare ska vara överens om avläsningen.

Om du vill beställa blanketten på annat sätt eller ta upp några frågor om abonnemanget, är du välkommen att kontakta Kundservice Nacka vatten och avfall genom 08-718 90 00.

Information om avgifter för vatten och avlopp, vad som ingår i ett normalt abonnemang och vad brukningsavgiften per år brukar bli, finns på sidorna om avgifter för vatten och avlopp. Den avgift du betalar täcker kostnaden för att kunna producera och distribuera rent dricksvatten med hög kvalitet, samt kostnaden för att kunna leda bort och rena avloppsvattnet.

Personuppgiftshantering

Nacka vatten och avfall är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Dina personuppgifter, namn/personnummer/adress/bankkonto/kundnummer/namnteckning kommer att behandlas för att handlägga ärendet avseende din anmälan/ansökan/beställning. Personuppgifterna behövs för att kunna fullfölja avtal. Utifrån detta finns det rättslig grund för att behandla dina personuppgifter.Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till juridiska personer som samarbetar med bolaget för de ändamål som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredje land utanför EU.

Personuppgifterna kommer att sparas under tiden så länge som behövs för att vi ska kunna hantera ärendet.

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Sidan uppdaterades: