Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kommunens strategi

Nackas dagvattenstrategi är ett led i arbetet med att förbättra kvaliteten på både grund- och ytvatten i Nacka. Den kompletteras av en policy och mer praktiska anvisningar.

Nackas dagvattenstrategi är ett led i arbetet med att förbättra kvaliteten på både grund- och ytvatten i Nacka. Den kompletteras av en policy och mer praktiska anvisningar.

Dagvattenstrategin, som antogs av Tekniska nämnden 2008, är en sammanställning av kunskaps- och rättsläget. Den innehåller också rekommendationer inför kommunens fortsatta arbete med dagvattenfrågorna.

Senare har en policy antagits av kommunstyrelsen. Den betonar att dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt.

Några av punkterna:

  • Dagvatten bör så tidigt som möjligt återföras till det naturliga kretsloppet och i första hand omhändertas lokalt inom fastigheten.
  • Behovet av dagvattenrening ska avgöras utifrån föroreningarnas mängd och karaktär, förutsättningarna i varje område och utifrån recipientens känslighet.
  • Nya byggnader och anläggningar ska utföras och placeras så att de inte medför olägenheter för den egna fastigheten eller omgivningen.

Dagvattenstrategin håller för närvarande på att revideras. En anledning är att strategin är inaktuell då den inte tar hänsyn till Vattendirektivens miljökvalitetsnormer. Kraven på dagvattenrening är idag högre.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.