Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

I Myrsjöns våtmark används naturens egna processer för att rena dagvattnet från Kummelbergets industriområde, innan det rinner ut i Myrsjön.

När kommunen anlade våtmarken år 2006 ersatte man en dagvattenledning från industriområdet till sjön med dammar och ett slingrande dike.

Dikets stränder är mycket flacka för att en stor del av vattnet ska kunna sila långsamt över omgivningen. Det börjar vid en djuphåla i sedimenteringsdammen och slutar i en annan damm. Strax före dammen går vattnet via en brunn som fungerar som oljeavskiljare.

I polerdammen kan partiklar i vattnet fortsätta att bilda sediment på bottnen. Vattenväxter tar upp gödande kväve. Strax före utloppet till Myrsjön kontrolleras reningseffekten.

Våtmarken ska klara fyra uppgifter:

  • Att utjämna vattennivån mellan stegen så att skillnaderna i flöde inte blir för stora mellan t.ill exempel ”vårflod” och torra perioder.
  • Sedimentation - att se till att partiklar i vattnet samlas vid bottnen.
  • Avskiljning av oljerester - genom att utloppet från kärret ligger under lägsta lågvattennivån. Det innebär att oljan avskiljs i överdämningskärret och aldrig kommer till polerdamman.
  • Nedbrytning av föroreningar – genom oxidering av organiskt material som avsätts på växtligheten.

Skiss över hur våtmarken fungerar.

2010 gjordes en uppföljning av hur reningen fungerar på kommunens uppdrag.
Våtmarksdiagnos: Uppföljning av reningsfunktionen i Myrsjöns våtmark (PDF-dokument, 1,3 MB)

Utmärkt stadsbyggande!

Myrsjöns våtmark fick 2007 års stadsbyggnadsutmärkelse, i konkurrens med bland annat nya byggnader och platser i Sickla-området och Saltsjöbaden.
Läs om utmärkelsen

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.