Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Reningsanläggning i Långsjön

Västra delen av Långsjön är en nästan helt avsnörd vik. I den har Nacka kommun byggt en damm som tar emot och renar dagvatten från vägar och bostadsområden i närheten. Samtidigt är dammen en lockande miljö för vattenväxter, fåglar och smådjur.

En stor del av det regn- och smältvatten som rinner ut i Långsjön passerar vägar och andra hårda markytor. Därför innehåller det näringsämnen och föroreningar som metaller och olja. Dammen renar detta dagvatten innan det når själva sjön.

Dagvattenanläggningen byggdes i början av 90-talet och renoverades sommaren 2016. Förenklat fungerar reningen så här:

  • Vattnet kommer in via ett inloppsrör. Först syresätts vattnet med hjälp av en luftare. Syret hjälper de biologiska processerna i vattnet och förbättrar reningseffekten.
  • Därefter passerar vattnet sex skärmväggar. De är fästa i bottnen men har små öppningar där vattnet kan komma igenom. Eftersom vattnet måste pressa sig genom öppningarna passerar det långsamt genom hela dammen. Det medför att partiklar som sand och grus hinner sjunka till bottnen. Där samlas de i ett lager (sediment).
  • När det har bildats ett tillräckligt tjockt lager med sediment rensar man bort det så att reningen kan fungera på bästa sätt igen. När anläggningen rensades och renoverades 2016 användes en flotte med sugutrustning som åkte över hela vattenytan och sög upp sedimentet från botten likt en "dammsugare". Det uppsugna sedimentet pumpades sedan in i stora textilsäckar för att avvattnas under en tid. Sedan transporterades det förorenade sedimentet till en deponi.


Pilarna visar hur vattnet strömmar genom anläggningen.

Läs om Långsjön

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.