Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dricksvatten i Nacka

I Nacka kommun finns inga vattenverk utan allt vatten som levereras till vår kommun kommer från Stockholm Vatten och avfall AB. Vattnet tas från Mälaren och renas sedan i Lovö och Norsborgs vattenverk.

Tillgången på dricksvatten påverkas inte av låga grundvattennivåer då Mälaren är en ytvattentäkt med god tillgång. Stockholm Vatten och avfall har även Bornsjön som reservvattentäkt om man av olika skäl inte kan använda vattnet i Mälaren.

Stockholm Vatten och avfall AB levererar även dricksvatten till Stockholm, Huddinge, Lidingö, Tyresö, Haninge, Salem, Botkyrka, Strängnäs, Nynäshamn, Ekerö och Värmdö.

Vatten ett livsmedel

Dricksvatten klassas som ett livsmedel, det betyder att det är Livsmedelsverkets föreskrifter som styr verksamheten. Stockholm Vatten och avfall tar regelbundet vattenprover för att bevaka att vattnet lever upp till livsmedelsverkets krav när det lämnar vattenverket. Vattnet som levereras från vattenverken är av mycket god kvalité.

Vattenkvalitet i Nacka kommun

Inom Nacka kommun har Nacka Vatten och avfall ansvar för vattnets kvalitet. Fler än 100 vattenprover tas årligen på olika platser i kommunen för att kontrollera att dricksvattnet har en god kvalitet när den når konsument. Proverna analyseras på ackrediterat laboratorium.

Här kan du läsa mer om drickskvaliteten i Nacka 2019
Dricksvattenkvalitet i Nacka 2019.pdf

Reserv- och nödvatten i Nacka

Vid södra delen av Sandasjön byggs under 2019 en ny grundvattenbrunn. Dricksvattnet från brunnen är reservvatten för Nackabor i händelse av en nödsituation, exempelvis vid delvis eller helt bortfall i dricksvattenleveransen från Stockholm Vatten och Avfall.

Vill du veta mer?

Stockholm Vatten och avfalls hemsida finns mer information om vatten.

Tips för skolor

Läs mer om vattnets väg på våra skolsidor

Sidan uppdaterades: