Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ny grundvattenbrunn byggs vid Sandasjön

Nu startar förberedelser för att bygga en ny grundvattenbrunn vid Sandasjön. Dricksvattnet från brunnen är reserv/nödvatten för Nackabor i händelse av en nödsituation, exempelvis vid delvis eller helt bortfall i dricksvattenleveransen från Stockholm Vatten och Avfall. Vägen vid arbetsområdet vid Sandasjön är tillfälligt avstängd av säkerhetsskäl under tiden som arbete med maskiner pågår. Vi håller denna sida uppdaterad så följ våra nyheter för senaste nytt.

Vid södra delen av Sandasjön förbereds det nu för att byggas en ny grundvattenbrunn. Dricksvattnet från brunnen är reserv/nödvatten för Nackabor i händelse av en nödsituation, exempelvis vid delvis eller helt bortfall i dricksvattenleveransen från Stockholm Vatten och Avfall. Vid Sandasjön finns en äldre brunn vars kapacitet är för liten och därför byggs nu en större brunn i anslutning till den gamla. Den nya brunnen är också bättre anpassad för de geologiska förutsättningar som finns på platsen.

Detta händer i maj och juni

Under senare delen av maj och hela juni förbereds ytor för de entreprenadmaskiner och utrustning som behöver vara på plats för att arbeta med anläggandet av brunnen. Brunnen anläggs inom ett vattenskyddsområde vilket betyder att ett antal skyddsåtgärder nu vidtas för att skydda grundvattnet under kommande arbeten.
Vägen vid arbetsområdet vid Sandasjön är tillfälligt avstängd av säkerhetsskäl under tiden som arbete med maskiner pågår. Så snart detta förberedande arbete är avslutat kan vägen åter användas. Åtgärder för att minska dammbildningen på vägen kommer även att göras där en typ av sockerprodukt används.

detta innebär FÖR DIG SOM VISTAS I OMRÅDET:

  • Lastbilar och entreprenadmaskiner kommer finnas i området kring Sandasjön. Var uppmärksam och ta det försiktigt.
  • Den nedre vägen förbi arbetsområdet stängs temporärt av, se nedan kartbild, ta istället den övre vägen och följ orange hänvisning.
  • Tillträde till sjön eller naturmark påverkas inte, använd stigar för att komma till din favoritplats.

Sandasjön_avstängd väg.PNG

Detta händer i augusti och september

Efter sommarperioden påbörjas arbetet med att installera själva brunnen. Vägen vid arbetsområdet stängs då tillfälligt av utav säkerhetsskäl under tiden som arbete med maskiner pågår. Så snart arbetet är avslutat kan man åter använda vägen. Brunnen installeras och provpumpas sedan under cirka fyra veckor. Vid provpumpning mäts kontinuerligt grundvattennivåer i området. Även Sandasjöns nivå mäts för att utreda hur den reagerar vid brunnens provpumpning, sjön och grundvatten står i kontakt med varandra. Därför kan provpumpningsvatten inte föras till sjön utan det leds istället i temporära ledningar, som ligger på marken, till Erstaviksåns mynning.

Detta innebär FÖR DIG SOM VISTAS I OMRÅDET:

  • Lastbilar och entreprenadmaskiner kommer finnas i området kring Sandasjön. Var uppmärksam och ta det försiktigt.
  • Den nedre vägen förbi arbetsområdet stängs temporärt av, se ovan kartbild, ta istället den övre vägen och följ orange hänvisning.
  • Tillträde till sjön eller naturmark påverkas inte, använd stigar för att komma till din favoritplats.
  • Under tiden för brunnsborrning kommer, förutom vägen, arbetsytan av säkerhetsskäl vara inhägnad.
  • Markförlagda ledningar ledningar från brunnen till Erstaviksåns mynning läggs under tiden för provpumpning.

Bakgrund kring Sandakällan

Vid Sandakällan finns ett grundvattenmagasin som skapades när inlandsisen smälte. Ett uttag av grundvatten från den nya brunnen vid Sandasjöns södra del påverkar inte Sandakällan vid Sandasjöns norra del. Källan har sitt ursprung i norra grundvattenmagasinet och brunnen har sitt ursprung i södra grundvattenmagasinet. Läs mer om Sandakällan.

Geologi i området

Vid Sandasjön ligger en utlöpare från Stockholmsåsen, som är en 6 mil lång rullstensås som sträcker sig från södra Uppland ner genom Stockholm ända till Västerhaninge. Här finns det goda förutsättningar för uttag av grundvatten. Den del av Stockholmsåsen som ligger på Norrmalm i Stockholm kallas Brunkebergsåsen.

Rullstensåsar bildades för 10 000 år sedan när inlandsisen smälte undan och sorterade sten, grus och sand i olika lager. När vatten rinner ner genom lagren renas det genom naturliga processer. En rullstensås har egenskapen att hålla kvar stora mängder vatten.

Tillstånd och ansökan

När den nya brunnen är färdig kommer den att provpumpas för att utreda vilken mängd vatten som är möjligt att hämta och hur ett uttag påverkar vattenförhållandena. Därefter ansöks om tillstånd för grundvattenuttag i mark- och miljödomstolen. Inför ansökan ingår framtagande av en miljö- och konsekvensbeskrivning och att samråd ska hållas med sakägare. Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstolen. Handläggningstiden kan vara upp till ett år innan besked lämnas.

Ett vattenskyddsområde antogs 2007 för att skydda tillrinningsområdet till Sandasjöns grundvattenförekomst. Läs mer om vattenskyddsområdet i Sandasjön.

Frågor och funderingar

Vid frågor är du välkommen att kontakta miljo@nvoa.se

Sidan uppdaterades: