Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

OLD_Spillvatten (avlopp)

Spillvatten är vatten från bad, disk, tvätt och från olika industriprocesser. Det ingår därmed som en del av det Miljöbalken benämner avloppsvatten, tillsammans med dagvatten, kylvatten och vatten från begravningsplats.

Spillvattenrening

Spillvattnet från Sicklaön och Älta renas i reningsverket i Henriksdal, medan spillvatten från Saltsjöbaden och Saltsjö-Boo avleds till reningsverket i Käppala på Lidingö.

Spillvattnet renas i flera steg innan det släpps ut i Östersjön. Partiklar ska fastna i galler och filter. Näringsämnet fosfor tas bort på kemisk väg. Mikroorganismer tar bort smuts och sänker halten av näringsämnet kväve kraftigt. Slutligen får vattnet passera ett filter av lera och sand.

Du kan läsa mer om hur spillvattnet renas på Stockholm Vattens och Käppalaförbundets webbplatser - se länkar längst ner.

Var rädd om Nackas vatten - en oskattbar tillgång!

Varken de stora reningsverken eller enskilda avloppsanläggningar kan rena spillvattnet från färgrester, kemikalier, medicin, lösningsmedel eller annat miljöfarligt. Om sådant spolas ner går det vidare ut i Östersjön. Dessutom stör ämnena reningsprocessen. Fett, matolja och liknande kan skada både enskilda och kommunala ledningar genom att orsaka kemiska angrepp och stopp. Bara det som passerat kroppen och toalettpapper ska spolas ner.

Bara ren skit i toan!

En liten tops i en toalett är inget stort problem. Men i spillvattenledningarna kan de bli tusentals och miljoner. De kan sätta sig på tvären i ledningarna och tar sig lätt igenom reningsverkets galler, där skräpet är tänkt att samlas in.

Topsen är bara ett exempel på föremål från våra badrumsbestyr som ofta slängs i toalettstolarna. Använd en papperskorg i badrummet för tandtråd, bommullstussar, tops, bindor och liknande. Om småskräp slängs i soppåsen kommer det dessutom till nytta som bränsle. Överblivna mediciner ska lämnas till apoteket.

Svenskt Vattens hemsida

Sidan uppdaterades: