Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Fett från hushåll

Att matolja och fett hör till när man lagar mat är för många en självklarhet. Det många inte vet är att fettet inte ska spolas ner i avloppet. Fettet stelnar i avloppsledningarna och kan orsaka stopp. Att åtgärda stoppen kräver resurser i form av tid och kostnader.

Avloppsledningar sätts igen av fett från utsläpp från bl.a. restauranger och andra verksamheter som alstrar fett, men även hushåll är en källa till fettutsläpp genom användning av matolja, smör, margarin och frityrolja vid matlagning.

Fett hör inte hemma i avloppet

När fettet kommer ut i avloppsrören stelnar det till följd av att ledningsnätet ofta har en lägre temperatur än det inom fastigheten, vilket innebär att fettet sätter sig på avloppsrörens väggar. Transporten av avloppsvattnet i denna ledning försämras efterhand denna beläggning ökar. Till slut blir det stopp i ledningen, vilket orsakar problem både för fastighetsägare och för det kommunala VA-ledningsnätet som Nacka vatten och avfall driftar.

I Nacka finns flertalet pumpstationer. På samma sätt som fett orsakar stopp i ledningsnätet orsakar fettet även problem i pumpstationerna. Det är kostsamt för Nacka vatten och avfall men också för fastighetsägare. Kan ett stopp spåras till en viss fastighet kan fastighetsägaren bli ersättningsskyldig.

Fastighetsägare som har lokaler för storkök, restauranger och andra livsmedelsverksamheter har krav på sig att installera en fettavskiljare, vilket separerar bort fettet innan spillvattnet släpps ut i avloppsnätet. Fettet samlas därefter in och återanvänds som en resurs. Läs mer om fettavskiljare här.

Det här kan du göra själv

Det är lätt att göra rätt när det gäller fett! Här är några tips på vad du kan göra för att minska mängden fett som släpps ut i avloppet:

  • Torka av fett och olja ur din stekpanna och kastrull med hushållspapper och släng det tillsammans med ditt matavfall.
  • Gör detta innan du diskar stekpannan och kastrullen.
  • Mindre mängd fett kan du hälla i en återförslutbar förpackning och lägga i restavfallet.
  • Större mängder fett kan du hälla i en återförslutningsbar förpackning och lämna till en kretsloppscentral eller till den mobila kretsloppscentralen.

Fettet blir en resurs

Matfett som du torkar upp med hushållspapper och lägger i matavfallet blir biogas som vi använder till våra sopbilar och bussar. Fettet som du lägger i restavfall eller lämnar till den mobila insamlingen eller återvinningscentralen blir till energi i våra förbränningsanläggningar.

Sidan uppdaterades: