Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nödvattentankar vid störningar i vattenleveransen

Om det skulle hända något i Stockholms vattenverk eller på vattenledningsnätet, som gör att det inte går att leverera dricksvatten som vanligt, kommer Nacka vatten och avfall att se till att dricksvatten distribueras ut på annat sätt. Det gör vi genom att ställa ut vattentankar.

Vad är nödvatten?

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Kommunen ansvarar för att alla invånare har tillgång till dricksvatten, även om den ordinarie vattenförsörjningen av olika anledningar inte skulle fungera som vanligt. Vårt uppdrag är då att se till att det ändå finns tillräckligt med det nödvändigaste dricksvattnet, för att värna din och andra medborgares liv och hälsa. Detta dricksvatten kallas nödvatten. Du måste själv ha med dig kärl för att ta hem vattnet. Du har också själv ett ansvar för att vattnet räcker till.

Kommunen placerar ut vattentankar

Om en eller flera kommundelar blir utan vatten en längre tid än vad som är hanterbart kommer Nacka vatten och avfall att ställa ut vattentankar. Tankarna kommer att placeras på förutbestämda platser i de områden där det finns behov. Tankarna fylls sedan på kontinuerligt så länge behov finns.

Bild på kombitank

Ta med egna kärl

Vattnet från tankarna behöver du hämta i egna medhavda kärl. Det är bra om du redan idag funderar på om du har lämpliga kärl att hämta dricksvatten i.

Vem får vatten först?

De som är mest sårbara får vatten först, det kan till exempel gälla våra särskilda boenden, där gamla eller sjuka vårdas. Därefter kommer någon förutbestämd plats i varje drabbad kommundel att förses med vatten parallellt, så att inte en kommundel får vänta till sist. Beroende på hur omfattande vattenstörningen är, kan det dröja kortare eller längre tid innan samtliga förutbestämda platser har fått tankar på plats.

I en kris där vatten är bristvara måste tillgångarna prioriteras, det kan därför bli ransonering. Nödvatten ska i första hand räcka till dricksvatten. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer behöver vi ca 3–5 liter per person och dygn för att dricka och klara den mest basala hygienen vid kris.

Egen krisberedskap

I början av en kris kan det vara svårt att få ut nödvatten på alla platser på kort tid. Tänk på att du som privatperson har ett eget ansvar att se till att du har en generell krisberedskap. På Nacka kommuns hemsida hittar du tips på hur du förbereder sig.

Tips för att klara vattenbehovet

För att spara på dricksvattnet kan du hämta vatten från en sjö, bäck, trädgårdstunna, damm, pool eller liknande för att till exempel spola i toaletten, diska eller tvätta dig.

Sidan uppdaterades: