Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Grundvattenbrunn byggs vid Sandasjön

Vi anlägger en ny grundvattenbrunn vid Sandasjön. Dricksvattnet från brunnen ska användas för nödvatten till Nackabor i händelse av en nödsituation. Läs hur det påverkar dig som vistas i området.

Vid södra delen av Sandasjön byggs en ny grundvattenbrunn. Dricksvattnet från brunnen är reserv/nödvatten för Nackabor i händelse av en nödsituation, exempelvis vid delvis eller helt bortfall i dricksvattenleveransen från Stockholm Vatten och Avfall. Vid Sandasjön finns en äldre brunn vars kapacitet är för liten och därför byggs nu en större brunn i anslutning till den gamla. Den nya brunnen är också bättre anpassad för de geologiska förutsättningar som finns på platsen.

Tillträde till sjön eller naturmark påverkas inte. Använd stigar för att komma till din favoritplats.

Observera att vägen som tidigare varit avstängd nu är öppen.

Frågor och funderingar

Om du har frågor om brunnen vid Sandasjön kan du kontakta: miljo@nvoa.se

Sidan uppdaterades: