Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Prata om osynligt avfall och avfallsfotavtryck

Det är inte alltid det som syns som väger tyngst. Mycket av det avfall som skapas i samband med konsumtionen är osynligt för konsumenten. En mobil har t.ex. under tillverkningsprocessen gett upphov till 86 kilo avfall.
Osynligt avfall

Avfall Sverige 00:59

Osynligt avfall

#osynligtavfall är en kampanj som branchorganisationen Avfall Sverige står bakom. Kampanjen syftar till att synliggöra hur mycket avfall som uppstår av en produkt.

Osynligtavfall handlar inte främst om det avfall som uppstår när en produkt är uttjänt utan om det avfall som uppstår innan produkten når konsumenten. Detta är inte en typ av avfall som konsumenterna ser, dvs. det är ”osynligt” och inget som konsumenten själv kan påverka.

Ett enda par jeans ger exempelvis upphov till 25 kg avfall under produktionsprocessen. En mobil ger upphov till 86 kg avfall.

Mängden avfall måste minska

Produkter måste få en längre livslängd, vara enklare att reparera, lättare att återvinna och slutligen – vara helt giftfria den dag de ska återvinnas.

Genom att sprida kunskap kan vi öka förståelsen om vikten av att tänka till redan i design- och produktionsprocessen. Företag kan designa och tillverka sina produkter så att de kan lagas, återanvändas och återvinnas. Företag kan också informera konsumenter om hur stort produktens avfallsfotavtryck är. Kommunerna kan i sin roll som inköpare använda upphandling som ett verktyg att ställa krav på producenterna. Ett sätt att öka kunskapen är att använda och sprida kampanjen #osynligtavfall.

Läs mer om kampanjen på Avfall Sveriges hemsida.

Mer fakta

År 2016 tog IVL Svenska Miljöinstitutet fram en rapport som presenterar produkters avfallsfotavtryck. Siffrorna som i kampanjen #osynligtavfall är hämtade därifrån. Du hittar rapporten här.

Sidan uppdaterades: