Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter vatten och avlopp

Här hittar du nyheter om VA-arbeten, vattenavstängningar och andra aktuella händelser som gäller vatten och avlopp.

Nya taxor för VA och avfall 2019

Från och med 1 januari börjar nya taxor för VA och avfall att gälla och de finns nu publicerade på vår hemsida.

Världstoalettdagen 2018

Den 19 november varje år uppmärksammas Världstoalettdagen. I Sverige har vi ingen brist på toaletter men brist på kunskap om hur vi undviker stopp i avloppet.

Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper

Varje år fastnar ungefär 900 ton, eller 900 000 kilo, skräp i rensgallren på Käppalaverket där delar av Nackas avloppsvatten renas. Den mängden vill Nacka vatten och avfall minska. Och du kan hjälpa till.

Ny Nackastrategi om dagvatten

Dagvatten är ett aktuellt ämne och mycket talar för att det kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Nu har Nacka kommun antagit en ny strategi för dagvattenarbetet. På nacka.se finns också en avdelning med fyllig information. Delar av det tror vi är intressanta för alla Nackabor. Annat riktar sig särskilt till enskilda fastighetsägare eller proffs inom dagvattenarbetet.

Världsvattendagen – Nacka satsar på naturliga dagvattenlösningar

Årets tema för dagen är naturliga vattenlösningar och att ta tillvara naturens egna kretslopp. I Nacka bygger vi stad och planerar för ta hand om dagvatten på ett naturligt och hållbart sätt.

Visar 5 av 45 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: