Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Onsdag den 29 mars genomför vi ett planerat underhållsarbete av flera av kommunens e-tjänster, vilket betyder att många e-tjänster inte kommer vara tillgängliga. Uppdateringen förväntas vara klar under dagen.

Pågående drifstörning telefoni, påverkar möjlighet att ta emot samtal

Läs mer...

VA-arbete pågår - Banbrinken/Torsvägen, Saltsjöbaden

Under tiden juni - augusti pågår arbetet med att lägga en ny vattenledning från korsningen Banbrinken/Torsvägen till Saltsjöbanan.

Under tiden juni - augusti pågår arbetet med att lägga en ny vattenledning från korsningen Banbrinken/Torsvägen till Saltsjöbanan.

Vattenledningen kommer att ersätta den befintliga ledningen som idag går längs järnvägsspåret. Ledningen behöver bytas p g a dess ålder samt att den ligger för nära spåret.

Vid bytet av vattenledning kommer man använda en s k schaktfri metod och arbetet kommer att utföras av Nacka kommuns entreprenör Styrud. Metoden kommer innebära att man endast behöver gräva två gropar för att kunna utföra arbetet.

Arbetet planeras starta under vecka 24 och vara slutfört under augusti.

Korsningen Banbrinken/Torsvägen kommer att vara helt avstängd under arbetet.

Sidan uppdaterades: