Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Spara på brunnsvattnet!

Liksom i större delen av landet finns det nu väldigt lite grundvatten i Nacka. Kommunen uppmanar därför dem som får sitt dricksvatten från en egen eller gemensam brunn att spara på vattnet. Här får du praktiska tips för att minska din vattenförbrukning.

När grundvattennivåerna är låga finns risk att dricksvattnet får sämre kvalitet och att brunnar sinar (vattnet tar slut). För att minska riskerna för det är det viktigt att vi hjälps åt att spara på vattnet. Tänk också på att hur mycket vatten du använder kan påverka tillgången på vatten hos dina grannar, och tvärtom.

Det är normalt att grundvattennivåerna sjunker under sommaren – det ovanliga i år är att nivåerna är extremt låga redan sedan tidigare.

Var vi behöver vara extra sparsamma

De allra flesta invånare och företag i Nacka får sitt vatten från Mälaren. För den vattenförsörjningen är inga problem i sikte. Däremot har omkring 1500 fastigheter enskilt vatten och avlopp. De finns framför allt på öar och i områden som från början bebyggts med fritidshus. Många ligger nära kusten.

Självfallet är det klokt att vara sparsam också för dig som kommunalt vatten. Dricksvattnet är en begränsad naturresurs, och förbrukningen kostar pengar.

Så här kan du spara på vattnet

  • Samla regnvatten i tunnor för att vattna rabatter och gräsmatta med.
  • Anlägg helst inga nya rabatter eller gräsmatta som kräver mycket vattning.
  • Diska inte under rinnande vatten.
  • Kör disk- och tvättmaskin när de är fulla och använd kortprogram.
  • Laga alla droppande kranar och rinnande toaletter.
  • Installera snålspolande kranar och duschmunstycken - det kan halvera vattenmängden.
  • Stäng av vattnet medan du schamponerar håret och stäng av kranen när du borstar tänderna.
  • Det går åt en del vatten till att skölja förpackningar som ska återvinnas. Om du diskar för hand - använd diskvattnet som blir över för att skölja ur förpackningarna. Eller torka ur kladdiga förpackningar med hushållspapper i stället för att skölja med vatten.

Karta med aktuell prognos över grundvattennivåer

Behöver du tillstånd för att borra brunn?

I Nacka krävs det tillstånd av kommunen för att få borra dricksvattenbrunnar i några områden i norra och sydöstra Boo. Det är områden där belastningen på grundvattnet är särskilt stor. Tillståndsplikten gör det möjligt att minska risken att vattnet försämras eller tar slut.

Läs mer om tillstånd för att borra brunn
Läs mer om enskilt vatten och avlopp

Sidan uppdaterades: