Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Underhållsarbete av Kocktorpssjöns dagvattendamm påbörjas 10 juli och beräknas vara klart 15 september

Dagvattendammen är i behov av underhåll och underhållsarbetet kommer pågå under sommaren fram till i höst. För att arbete ska kunna utföras behöver stängs en del av gångvägen runt dammen av. Här kan du läsa mer om hur underhållsarbetet går till.

Dagvattendammen ska rensas och renoveras

Dagvattendammen vid Kocktorpssjön byggdes i början av1970-talet och syftar till att rena dagvatten (regn- och smältvatten) innan det rinner ut i Kocktorpssjön. Tunga partiklar som sand och grus sjunker till botten och drar med sig föroreningar och lagras på botten. Det lagrade materialet på botten kallas sediment. Biologiska processer pågår också och renar vattnet ytterligare.

Rensning av sediment

Dammen är fylld med sediment och behöver rensas för att kunna fungera som avsett. Arbetet kommer att utföras genom att en flotte med sugutrustning åker över hela vattenytan och suger upp sedimentet från botten likt en ”dammsugare”.

Det uppsugna sedimentet pumpas sedan in i stora textilsäckar för att avvattnas. Innan man pumpar in sedimentet i säckarna tillsätter man ett ämne som gör att vattnet och sedimenten lättare släpper från varandra.

Vattnet rinner ut ur textilsäckarna medan sedimentet blir kvar. Säckarna får sedan ligga och rinna av tills sedimentet är tillräckligt torrt för att köras på deponi.

Så här rent är vattnet innan det rinner tillbaka i dammen igen.

Renovering

Konstruktioner i dammen kommer att renoveras och flytväggar monteras. Flytväggarna (röda linjer) skapar fler zoner i dammen vilket tvingar vattnet att ta en längre väg i dammen vilket ökar dammens reningsförmåga.


Förberedelser och avstängning av gångväg

För att kunna utföra arbetet kommer en del av gångvägen runt dammen stängas av. På den platsen kommer textilsäckarna för avvattning att ligga samt en del övrig arbetsutrustning.

Arbetet kommer utföras av Järven Ecotech AB.

Sidan uppdaterades: