Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Renovering av VA-ledningar i Lillängen

Nacka vatten och avfall kommer under hösten och vintern 2017 renovera vatten- och avloppsledningar på Terrassvägen. På Gränsvägen renoveras enbart vattenledningarna.

Arbetet startar i mitten av augusti 2017och beräknas vara klart under december.

Anledningen till renoveringen av VA-ledningarna är att ledningarna är gamla och är i dåligt skick. Renoveringen kommer att leda till en säkrare vattenförsörjning och säkrare hantering av avloppsvattnet.

Så här går arbetet till

Arbetet kommer gå till genom infodring av ledningarna. Infodring innebär att man drar en ny ledning i den gamla ledningen. Fördelen med den metoden är att man minimerar schakterna genom att enbart gräva i servisanslutningarna och böjda delar av ledningarna.

När VA-arbetena är färdiga kommer Nacka kommun att asfaltera om Terrassvägen och Gränsvägen. Detta kommer att ske under våren 2018. Anledningen att asfalteringen inte sker direkt efter VA-arbeten är p g a. tjäle. Asfalteringen blir bäst utförd under vår och sommarperioden.

Framkomligheten begränsas

Detta arbete kommer leda till begränsad framkomlighet. Vi hoppas på er förståelse och kommer givetvis att göra allt för att minimera störningarna. Mer information kommer under augusti.

Bilden visar området där renoveringen sker.

 (Bild, 833 kB)

Om frågor kontakta

Ansvarig projektledare: Ahmed Ahmed, Nacka vatten och avfall AB
E-post: ahmed.ahmed@nvoa.se eller tel 08-718 80 00

Entreprenör: Börje Karlsson, Scandinavia VA-teknik
E-post: borje@svatek.se, tel 0470-73 01 37

Byggledare: Pär Eriksson, Rockstore engineering AB
E-post: par.eriksson@rockstore.se, tel 070-090 34 27

Sidan uppdaterades: