Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

VA-arbete på Korsvägen i Skogalund

I början av september påbörjas arbetet med att lägga om VA-ledningar på Korsvägen i Skogalund. Det är dagvattenledningen som behöver bytas ut. Arbetet beräknas pågå till och med november.

I samband med gångbanearbetet på Korsvägen uppmärksammades att dagvattenledningen var i dåligt skick. Dagvattenledningen har filmats och inspektionen visade att den är full med rötter som har vuxit in i ledningen och att det är sprickor på vissa delar av ledningen.

Nacka vatten och avfall blev kontaktade och ett samarbete med enheten för anläggningsprojekt påbörjades. Nacka vatten och avfall har beslutat att lägga om ledningen. Omläggningen av dagvattenledningen innebär att vi kommer att gräva upp den berörda sträckan (se kartbild nedan) och lägga en ny ledning.

Omläggningen av ledningen är viktig eftersom den tar hand om dagvatten från vägen och fastigheterna på Korsvägen. Arbetet kommer att utföras av Nacka vatten och avfalls driftpersonal. Ledningsomläggningen kan leda till en begränsad framkomlighet vid arbetsområdena. Vi hoppas på er förståelse och kommer givetvis göra allt för att minimera störningarna.

Arbetet är planerat att påbörjas under första veckan i september 2017 och kommer att pågå i tre månader. Asfaltering av Korsvägen kommer att ske efter det att VA-arbetena är färdiga.

Ansvarig projektledare: Ahmed Ahmed, Nacka vatten och avfall AB
E-post: ahmed.ahmed@nvoa.se
Arbetsledare: Christer Söderberg, Nacka vatten och avfall AB
E-post: christer.soderberg@nvoa.se
Tel 08-718 80 00

Sidan uppdaterades: