Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nyheter vatten och avlopp

Här hittar du nyheter om VA-arbeten, vattenavstängningar och andra aktuella händelser som gäller vatten och avlopp.

Nya taxor för VA och avfall 2019

Från och med 1 januari börjar nya taxor för VA och avfall att gälla och de finns nu publicerade på vår hemsida.

Världstoalettdagen 2018

Den 19 november varje år uppmärksammas Världstoalettdagen. I Sverige har vi ingen brist på toaletter men brist på kunskap om hur vi undviker stopp i avloppet.

Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper

Varje år fastnar ungefär 900 ton, eller 900 000 kilo, skräp i rensgallren på Käppalaverket där delar av Nackas avloppsvatten renas. Den mängden vill Nacka vatten och avfall minska. Och du kan hjälpa till.

Ny Nackastrategi om dagvatten

Dagvatten är ett aktuellt ämne och mycket talar för att det kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Nu har Nacka kommun antagit en ny strategi för dagvattenarbetet. På nacka.se finns också en avdelning med fyllig information. Delar av det tror vi är intressanta för alla Nackabor. Annat riktar sig särskilt till enskilda fastighetsägare eller proffs inom dagvattenarbetet.

Världsvattendagen – Nacka satsar på naturliga dagvattenlösningar

Årets tema för dagen är naturliga vattenlösningar och att ta tillvara naturens egna kretslopp. I Nacka bygger vi stad och planerar för ta hand om dagvatten på ett naturligt och hållbart sätt.

Miljösatsning för att stoppa avloppsutsläpp

Under lång tid var avloppsutsläpp från enskilda småhus den främsta orsaken till att insjöar i Nacka blev orena och växte igen. Nu pågår en stor satsning på att bygga ut det kommunala va-nätet. Samtidigt bevakar miljöenheten att fastigheter som fått möjlighet att ansluta sig inte fortsätter använda egna avloppslösningar.

VA-arbete på Lännerstavägen klart!

Det pågående VA-arbetet vid Lännerstavägen är nu slutfört och körbanan kommer nu återigen öppnas upp helt.

VA-arbete vid Skuru skola påbörjas i januari

En omläggning av VA-ledningar behöver göras för att förbättra ledningarna och säkra leveransen av vatten i området. Arbetet innebär grävningar i gatan och beräknas pågå fram till sommaren.

Statusuppdatering VA-arbete Lännerstavägen

Nu börjar vi närma oss slutet för det VA-arbete som har pågått vid Lännerstavägen. Asfaltering har delvis skett men återställningen av busshållplats och gång/cykelbana pågår.

Skadedjur - så gör du för att undvika dem

Råttor är skadedjur och oftast inte ett välkommet inslag i vårt närområde. De lockas av sopor som hamnat bredvid soptunnan, överbliven fågelmat eller fallfrukt som ligger kvar i trädgården.

Visar 10 av 47 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: