Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vid översvämningar och avloppsstopp

Här hittar du som fastighetsägare information om vad du ska göra vid översvämning eller stopp i avloppet och vem du kontaktar.

Gör så här vid översvämning eller stopp i avloppet

Det är viktigt att genomföra vissa åtgärder direkt, både för att minimera skadorna och för att underlätta skadeutredningsarbetet.

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Förhindra att vatten tränger in genom att lägga något tungt över brunnslock.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga tillhörigheter och möbler.
 • Kontakta VA-jouren om misstanke finns att felet är i allmänna ledningar.
 • Kontakta brandförsvaret för hjälp med länspumpningen vid behov.

Övrigt att tänka på

 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Dokumentera händelsen. Hur kom vattnet in? Vilka åtgärder vidtog du? Fota gärna.
 • Är det ett återkommande problem i området? Prata gärna med grannar om de haft liknande översvämningar. Underrätta Nacka vatten och avfall.
 • Ring ditt försäkringsbolag som i de flesta fall kan ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.

Kontaktlista - vart vänder jag mig

 • Akuta störningar och driftsfrågor dagtid: 08-718 80 00 (Kontaktcenter Nacka kommun)
 • Akuta störningar efter arbetstid: 08-454 25 74 (Akuta vatten och avloppsärenden efter kontorstid, går till SOS Alarm)
 • Skadeanmälan till ditt försäkringsbolag.
 • Störningar på privata ledningar kontakta ett VVS-företag
 • Länspumpning (Brandkåren): 08-721 22 00 (Södertörns brandförsvarsförbund)

För mer information om exempelvis skyddsåtgärder mot källaröversvämningar eller typ av avloppssystem i gatan ring gärna Nacka kommuns växel 08-718 80 00.

Minska risken för översvämning och stopp i ledningarna

Ansvaret att minimera riskerna för konsekvenser vid en översvämning och stopp i avloppet ligger på både fastighetsägaren och kommunen. Nacka vatten och avfall står för drift och underhåll av bland annat kommunens ledningsnät och pumpstationer. De vanligaste orsakerna till översvämning kan dock i många fall förebyggas med hjälp av enkla åtgärder av fastighetsägaren själv.

 • Inte kasta olämpliga saker, så som tops, dambindor, våtservetter och fett, i avloppet.
 • Håll undan för skräp över avloppsbrunnar och i hängrännor.
 • Underhåll skador på ledningar som ligger på den egna fastighetens ansvar. Det är bra att röja undan inträngande rötter eller sättningar i marken som kan inverka på ledningarnas hållbarhet.
 • Förvara inte värdefulla ägodelar i källaren eller i liknande utrymmen.
 • Inred källarrummen så att de skyddar mot översvämning, exempelvis lägga källargolv av fukttåligt material t ex klinker.
 • Gör större åtgärder som minskar risken för översvämningar är att sätta in ytterligare funktioner på befintliga avloppsledningar; som en backventil eller att installera ett pumpsystem.

Det är svårt att skydda sig fullständigt mot översvämningar, men med förebyggande skyddsåtgärder kan risken minskas. Därför följer nedan några råd och tips om hur du som fastighetsägare kan minimera risken för översvämning samt bör agera om en översvämning inträffar.

Källaröversvämningar kan bero på

 • att ledningsnätet är överbelastat och inte dimensionerat för ovanligt kraftig nederbörd eller snösmältning.
 • att det finns ett främmande föremål i ledningen, exempelvis trädrötter eller fett.

Dessa orsaker kan i sin tur leda till några olika sorters källaröversvämningar. Exempel på översvämningar är när vatten tränger in i fastigheten via avloppet, genom källarfönster, garagenedfarter, spygatten (brunnar) i källartrappor eller andra yttre öppningar.

För att öka din medvetenhet kring källaröversvämningar och vilket ansvar du har kan du ta reda på hur förutsättningarna för översvämning ser ut där du bor:

 • Hur ligger din fastighet i förhållande till omliggande marklutning och miljö?
 • Hur ser översvämningshistoriken ut i området?
 • Vilka konsekvenser har tidigare översvämningar orsakat?

Fortsättningsvis kan det vara bra att kontrollera hur dina försäkringsvillkor ser ut och att ta reda på var gränsen mellan din fastighets ledningar och kommunens ledningar ligger.

Nacka vatten och avfall AB har drift- och underhållsansvar för vatten- och avloppsledningarna fram till förbindelsepunkten vilken vanligtvis ligger ca 0,3 meter utanför fastighetsgränsen. Vatten- och avloppsledningarna från förbindelsepunkten och fram till fastigheten är fastighetsägarens ansvar att underhålla.

Kontaktlista - vart vänder jag mig

 • Akuta störningar och driftfrågor dagtid: 08-718 80 00 (Kontaktcenter Nacka kommun)
 • Akuta störningar efter arbetstid: 08-454 25 74 (Akuta vatten och avloppsärenden efter kontorstid, går till SOS Alarm)
 • Skadeanmälan till ditt försäkringsbolag.
 • Störningar på privata ledningar kontakta ett VVS-företag.
 • Länspumpning (Brandkåren): 08-721 22 00 (Södertörns brandförsvarsförbund)

För mer information om exempelvis skyddsåtgärder mot källaröversvämningar eller typ av avloppssystem i gatan ring gärna Nacka kommuns växel 08-718 80 00.

Sidan uppdaterades: