Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Råttor i ledningsnät eller avlopp

Råttor är ett skadedjur som kan skapa stora problem för boende i en fastighet. Råttor smutsar ner och angriper livsmedel, textilier, avloppsledningar i plast, trämaterial med mera.

Råttorna kommer inte från avloppsnätet utan lever bland annat av våra sopor och mat som läggs ut till fåglar. De brukar bo under byggnader och hus eller i stora gångsystem i marken. Det räcker med ett litet hål för att råttan ska komma igenom och ta sig in i byggnader.

Vad kan du som fastighetsägare göra?

Du som är fastighetsägare, förvaltare eller representerar en bostadsrättsförening har det huvudsakliga ansvaret för att bekämpa och motverka alla typer av skadedjur och därmed även råttor.

Om du fått in råttor i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och därefter det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Innanför tomtgränsen är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för sina rörledningar.

Läs mer om råttproblem i hus, på tomter och allmänna platser

Åtgärder i avloppet - tips för fastighetsägare:

  • Spola aldrig ner fett i avloppet! Matrester och fett i avloppet lockar till sig råttor.
  • Installera någon form av råttstopp i avloppsledningen på tomten. Det finns olika varianter av råttstopp. Kontakta ett skadedjursbolag för mer information.
  • Ta bort avloppsledningar på din tomt som inte har någon funktion.
  • Fyll vattenlåsen i dina golvbrunnar med vatten.
  • Se till att brunnar och avloppsledningar inne på tomten är ordentligt täta. En råtta kan ta sig in genom ett hål som är endast 20 mm i diameter.
  • Kontrollera att ingångar för rör och ledningar är täta, till exempel i skåpen under diskbänken. Täta med stålull och se till att det sitter ordentligt fast, eller såga till en ring av stålplåt och fäst runt röret med skruvar.
  • Förse golvbrunnar med metallgaller, fastskruvat i golvet.

Råttor i det allmänna ledningsnätet

Nacka vatten och avfall är huvudman för det allmänna ledningsnätet och arbetar med att begränsa beståndet av råttor i ledningsnätet. I normalfallet är avloppsnätet ett slutet system och arbetet består framförallt av att täta trasiga brunnar och ledningar samt att i nedstigningsbrunnar på det allmänna ledningsnätet utföra råttbekämpning med hjälp av giftfria mekaniska fällor.

Om du misstänker att det finns råtthål i närheten av en kommunal avloppsledning kan du också anmäla detta till oss via vår Kundservice tel 08-718 90 00 eller kundservice@nvoa.se.

Sidan uppdaterades: