Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skötsel av LTA

Många av våra kunder i Nacka använder ett LTA-system för att pumpa iväg spillvattnet från fastigheten. För att systemet ska fungera ordentligt så behöver det skötas om på rätt sätt. Det är fastighetsägaren som ansvarar för skötseln. På den här sidan har vi samlat information om hur du tar hand om LTA-systemet på din fastighet.

Så här fungerar din LTA-pump

På många platser i Nacka är det inte möjligt med självfallssystem för fastighetens spillvatten. Istället används ett så kallat LTA-system för att pumpa spillvattnet vidare till det kommunala ledningsnätet. LTA står för lätt trycksatt avlopp.

LTA-anläggningen är en liten pumpstation med en tank, en pump och en apparatlåda för pumpens styrning. Spillvattnet från huset rinner först ner till LTA-pumpen på fastigheten, därefter pumpas det vidare till det kommunala avloppssystemet.

Placera larmet så att det hörs

För att säkerställa att LTA-pumpen fungerar som den ska finns ett larm i fastigheten. Larmenheten ska sitta på väggen i antingen hall, vardagsrum eller kök där du tydligt hör om det går ett larm.

Larmenhet ska finnas i alla byggnader som används som bostad och är anslutna till fastighetens avlopp.

Om larmet går

Kontakta Nacka vatten och avfall om din LTA-pump larmar och spola inte i avloppet under tiden larmet går. Kundservice 08-718 90 00.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Nacka vatten och avfall ansvarar för service och underhåll av din LTA-pump. Du som fastighetsägare har ett ansvar att följa skötselråd, se till att anläggningen är komplett och se till att inget annat än kiss, bajs och toalettpapper spolas ner och förs iväg med hushållsspillvattnet.

Om LTA-pumpen går sönder till följd av att skötselråden inte följts så kan fastighetsägaren bli betalningsskyldig för reparation och service.

Lista över fastighetsägarens ansvar:

 • Fastighetsägaren installerar och ser till att anläggningen är fullständig.
 • Fastighetsägaren ansvarar för elförsörjning och tillsyn av LTA-anläggningen. Det betyder bland annat att sköta om LTA-pumpen på rätt sätt och vid larm följa instruktionerna.
 • Fastighetsägaren ansvarar för att det inte tillförs annat än normalt hushållsspillvatten från exempelvis toalett, disk, tvätt eller badvatten.
 • Fastighetsägaren får inte leda dagvatten så att det rinner in i LTA-anläggningen. Dagvatten är vatten från dränering, regn och smält snö.
 • Fastighetsägaren ser till att servicetekniker från Nacka vatten och avfall kan komma åt pumpen om det uppstår problem.
 • Om LTA-anläggningen är i behov av underhåll/reparation får fastighetsägaren själv stå för kostnaderna för eventuell slamsugning och reparation om LTA-anläggningen innehåller sand, skräp, stora mängder fett eller annat som avviker från normalt hushållsspillvatten.

Så här tar du hand om din LTA-pump på bästa sätt

 • För att se till att pumpen fungerar som den ska är det bra att provköra pumpen en gång per år. Lyssna så att allt låter normalt och inget konstigt buller hörs.
 • Upplever du att din pump låter konstigt eller är osäker på om den fungerar som den ska är du välkommen att göra en felanmälan. Tänk på att många problem går att åtgärda om de upptäcks i god tid.
 • Inför vintern behöver du kontrollera att värmekablarna är påslagna. Har du en LTA-pump med ett grönt lock behöver du placera en frostvakt när du är bortrest på vintern. Behåll elen till din LTA-anläggning på under vintern även om du inte vistas i fastigheten, annars riskerar avloppsledningar att frysa. Läs mer om hur du skyddar din anläggning i kylan.
 • Bygg inte över din LTA- pump utan se till att den alltid går att komma fram till den helst med bil om det uppstår problem.
 • Om det bli nödvändigt att laga din pump behöver du ta bort växtlighet eller skotta bort snö runt anläggningen innan en servicetekniker kommer.

Så undviker du problem med din LTA-pump

LTA-pumpen och avloppsledningarna kan skadas ifall spillvattnet innehåller saker som inte hör hemma där. Häll inte ut matlagningsfett eller kemikalier i slasken. I toaletten ska enbart kiss, bajs och toalettpapper spolas ner. Tänk även på att sand och jord i spillvattnet sliter på pumpen och kan orsaka stopp.

Här kommer några enkla tips som hjälper dig att förebygga problem med din LTA-pump:

Toaletten

illustration toalett

 • Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Kom ihåg att annat papper än toalettpapper (som exempelvis hushållspapper och torra/våta severtter) inte löses upp i vatten och därför kan orsaka skador på LTA-pumpen och stopp i ledningarna.
 • Använd en papperskorg inne på toaletten där du kan slänga hygienartiklar och annat skräp.

Köket

illustration gryta och slev

 • Torka ut stekpanna och kastruller från fett med papper innan du diskar. Pappret kan du lägga bland matavfallet.
 • Häll överblivet matfett i en petflaska och släng i restavfallet eller lämna till kretsloppscentralen.

Tvätt, kemikalier och läkemedel

illustration kemikalier

 • Använd gärna små doser pulvertvättmedel eller en flytande variant. Överdosering av tvättmedel sliter på LTA-pumpen och kan orsaka stopp.
 • Spola aldrig ner läkemedel i avloppet. Lämna alltid in läkemedel till apoteket.
 • Överbliven färg eller andra kemikalier lämnar du in till miljöstationen på en av Nackas kretsloppscentraler.

Läs mer

I Allmänna bestämmelser för användande av Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) kan du läsa mer om vilka rättigheter och skyldigheter fastighetsägare och Nacka vatten och avfall har gentemot varandra och vad som gäller om du har ett LTA-system.

Läs eller ladda ner ABVA och våra skötselråd för LTA genom att klicka på bildlänkarna nedanför:

Miniatyrbild av ABVA (PDF-dokument, 110 kB)

miniatyr LTA-broschyr (PDF-dokument, 81 kB)

Sidan uppdaterades: