Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Spillvatten

Skydda din VA-anläggning under vintern

Under vinterhalvåret finns många saker att tänka på när det gäller din VA-anläggning. Här kan du läsa om hur du förhindrar att anläggningen får skador på grund av köld.

Så här kan du förebygga vattenskador på vintern

Det viktigaste är att se till att vattenmätaren samt vatten- och tryckavloppsledningar inte fryser sönder.

Vattenmätaren

Vattenmätaren får inte utsättas för kyla och bör vara varmt placerad. Känn efter med handen på väggen – om väggen känns kall och frostig är miljön för kall för mätaren. Går det inte att ha värme på, är ett alternativ att ha någon form av punktvärme på mätaren, exempelvis en kupévärmare riktad mot den.

VA-ledningar

  • Undvik att skotta bort snön där VA-ledningar ligger. Om snön skottas bort fryser ledningen lättare. Kyla kommer uppifrån och ligger det mycket snö på marken hindras kylan från att tränga ner.
  • Kontrollera att säkringar till värmekablar är på om det finns sådana.
  • Om värmekablarna styrs av termostat eller timer så ska de vara inställda på minst 5 °C och vara i driftläge.

LTA (Lätt Trycksatt Avlopp)

  • Har du en LTA-pump behöver du tänka på att också skydda den mot kylan. Kontrollera värmekabel även här.
  • Har du en modifierad/kapad LTA-brunn kan du behöva komplettera med en värmefläkt i brunnen för att hålla undan kylan. Placera en frostvakt/fläkt under isoleringslocket.

Sidan uppdaterades: