Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tömning av pool

När badsäsongen lider mot sitt slut och det är dags att tömma poolen hemma behöver vattnet avkloreras innan det långsamt får rinna ut på en gräsmatta.

Avklorering

Pool- och bassängvatten som innehåller klor ska alltid avkloreras innan poolen töms! Avkloreringsmedel med natriumsulfit eller natriumtiosulfat, säljs vanligen i butiker för bassängtillbehör. Om du enbart använt hypoklorit kan avklorering ske genom att låta vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas. Poolvatten som fortfarande innehåller klor kan skada miljön för både växter och djur. Eventuellt algbekämpningsmedel ska även ha hunnit förbrukas innan tömning

Rinna ut långsamt

Låt vattnet rinna ut långsamt på en gräsmatta eller annan genomsläpplig yta så att marken hinner suga upp vattnet. Se till så att vatten inte rinner in på en grannfastighet och kontrollera att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten. Om detta inte är praktiskt genomförbart kan vattnet ledas till dagvattennätet. Detta sker exempelvis genom att vattnet pumpas via slang till närmaste gatubrunn, kontakta i så fall Nacka vatten och avfall innan utsläpp.

Töm aldrig till avloppet

Det är inte tillåtet att tömma poolvatten i spillvattnet (avloppet) till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande, varken med eller utan klor. Poolvatten som leds till reningsverket belastar reningsverket vilket kan försämra reningsprocessen och leda till att oönskade ämnen kommer ut i Östersjön.

Läs mer här vad du ska tänka på när du vill fylla din pool.

Tack för att du tar hand om ditt poolvatten och skyddar naturen!

Sidan uppdaterades: