Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om digitala vattenmätare

Här hittar du frågor och svar om de digitala vattenmätare som vi installerar hos alla våra kunder i Nacka.
30

Hur vet jag om jag har en backventil på min mätarplats?


Svar:

På en backventil har ofta en mutter med en pil som visar vilken flödesriktning vattnet ska ha. Bilden nedanför visar ett exempel på backventil.

backventil

Fick du svar på din fråga?
21

Varför behövs en konsol till vattenmätaren?


Svar:

Med en konsol avsedd för vattenmätare blir mätarplatsen stabilare och säkrare för vattenmätarbyten, samtidigt som den bidrar till att vattenmätaren inte riskerar att gå sönder. Konsolen ska vara anpassad efter mätarstorleken (190–220 mm).

Kom ihåg att konsolen ska vara avsedd för vattenmätare. Andra typer, som hyllkonsoler, är ej godkända.

Bilden nedanför visar en vattenmätarkonsol.

konsol illustration

Fick du svar på din fråga?
15

Hur vet jag om det sitter ventiler av typ LK580 eller LK581 på min vattenmätare?


Svar:

Ventiler av typ LK 580 och LK 581 har brister i konstruktionen och kan orsaka omfattande vattenskador om de går sönder. Ventilerna kan även orsaka personskador eftersom de kan skjuta iväg i hög hastighet om de går sönder när man arbetar med dem.

Eftersom dessa ventiler inte är godkända kan ditt försäkringsbolag för hemförsäkring välja att inte ersätta skadorna.

Om du har någon av dessa modeller av ventil så står det på sidan av dem. Bilden nedanför visar modellbeteckningen på sidan av ventilen.

Närbild LK580

Fick du svar på din fråga?
12

Takhöjden i utrymmet för min mätarplats stämmer inte överens med måtten på bilden på er webbsidan. Måste jag byta utrymme för min mätarplats?


Svar:

Nej det är inte nödvändigt så länge mätarbytet kan utföras och mätplatsen i övrigt uppfyller kraven. Vi rekommenderar att fastighetsägaren följer kraven för säker vatteninstallation, men i bytet till de nya digitala vattenmätarna godtar vi vissa avsteg från dessa rekommendationer.

  • Takhöjd: En minsta takhöjd på 150 cm godkänns. Vattenmätare som är placerade i uppvärmda utrymmen med låg takhöjd kan godkännas om mätaren är placerad högst 2 meter från ingången till utrymmet.
  • Höjd på vattenmätarens placering: En vattenmätare som är placerad minst 10 cm från golvet godkänns förutsatt att det går att placera hink, kar eller större handduk under mätaren för att enkelt samla upp vatten i samband med bytet eller att golvet är vattentåligt.
  • Bredd på utrymmet: För vattenmätare som är placerade under varmvattenberedare eller i skåp godkänns avsteg från måtten på bredd under förutsättning att vattenmätaren är placerad i konsol, och att både mätare och ventiler är placerade i framkant. Mätaren måste vara lätt att komma åt att arbeta med.

Här kan du läsa med om godkända avsteg

Tänk på att vattenmätaren inte får sitta i krypgrund eller ett trångt utrymme som hindrar montörens arbete. Mätaren ska vara placerad i ett tillgängligt utrymme med plusgradig temperatur.

Fick du svar på din fråga?
10

Måste jag betala för vattenavstängningen när jag bygger om mätarplatsen?


Svar:

Nacka vatten och avfall har beslutat att våra kunder inte ska betala för avstängning och påslagning av vattnet i samband med att mätarplatsen byggs om.

Det innebär att Nacka vatten och avfall står för den avgift på 2 x 860 kr som annars skulle debiteras och som är fastställd i VA-taxan.

Fick du svar på din fråga?
7

Vilka är fördelarna med den digitala vattenmätaren?


Svar:

Den digitala mätaren har flera fördelar, både för dig som kund och för oss som levererar ditt dricksvatten.

  • Du kommer inte längre att behöva skicka in mätarställning till oss eftersom den digitala mätaren har fjärravläsning och skickar automatiskt in mätarställningen.
  • Den digitala avläsningen ger dig bättre koll på din egen förbrukning. Vattnet kommer att mätas per timme.
  • Du kommer att faktureras för den faktiska vattenförbrukningen, istället för den beräknade förbrukningen.
  • Med den nya vattenmätaren blir det lättare att snabbt upptäcka eventuella läckor eller droppande kranar.

Vi bygger för framtiden

Det smarta kommunikationssystemet vi bygger till de nya vattenmätarna är mångsidigt och kommer på sikt att kunna ha flera användningsområden. Det kommer att medföra fördelar i och med att vi kan utveckla och erbjuda nya och bättre tjänster till våra kunder.

Fick du svar på din fråga?
7

Det finns ingen golvbrunn under min mätarplats – måste det verkligen finnas?


Svar:

Nej, det behöver inte finnas en golvbrunn för att mätarbytet ska kunna utföras. Om en vattenläcka skulle uppstå så minskar dock risken för översvämning i fastigheten om en golvbrunn finns på plats.

Kontrollera gärna med ditt försäkringsbolag vad som gäller för just din fastighet.

Här kan du läsa mer om godkända avsteg för mätarplatsen

Fick du svar på din fråga?
7

Behöver det vara någon särskild temperatur vid min mätarplats?


Svar:

Vattenmätaren ska sitta monterad i ett utrymme där det är tillräckligt varmt och torrt för att den inte ska skadas. Mätaren riskerar att frysa sönder om temperaturen sjunker några grader under nollstrecket. En sönderfryst vattenmätare kan orsaka vattenskador.

Fick du svar på din fråga?
7

Vilka olika alternativ finns för installation av backventil på min mätarplats?


Svar:

Vi rekommenderar installation av backventil efter vattenmätaren på utgående vattenledning. Men för dig som enbart behöver installera en backventil för att din mätarplats ska bli godkänd så kan en digital mätare med inbyggd backventil vara ett smidigare alternativ.

Här kan du läsa mer om de olika alternativen.

Backventil efter mätaren

illustration digital mätare med backventil

Vi rekommenderar installation av backventil efter vattenmätaren på utgående ledning för den mest långsiktiga och säkra lösningen för din fastighets VA-anläggning. I Nacka har vi stor variation på höjdskillnader i vårt ledningsnät, vilket innebär att vattentryck och flöde kan påverkas. En backventil som sitter efter mätaren kan bytas ut mot en större variant ifall du upplever ett tryckfall i fastigheten och vill behålla ett bättre flöde.

En annan anledning till vår rekommendation är att vi tyvärr inte kan garantera att vi kommer kunna erbjuda vattenmätare med inbyggd backventil i samband med framtida mätarbyten.

Backventil brukar ingå när man köper konsolpaket för vattenmätare.

Backventil inbyggd i mätaren

illustration digital mätare med inbyggd backventil

Om det inte finns någon backventil på vattenmätarplatsen vid tillfället för mätarbytet kommer vi att installera en mätare med inbyggd backventil. För dig som enbart behöver komplettera med backventil för att din mätarplats ska bli godkänd kan den inbyggda varianten vara ett bra alternativ.

Denna backventil är i plast och det finns därför viss risk att det uppstår ett tjutande ljud i den. Ventilen har inte lika bra tryckkänslighet som en vanlig backventil som placeras efter mätaren, och det går inte att byta ut den mot en annan storlek.

Du behöver inte föranmäla om du vill ha inbyggd backventil, installatören monterar den på plats när vattenmätaren byts ut.

Fick du svar på din fråga?
6

Var hittar jag mer information om bytet till digitala vattenmätare?


Svar:

Vi har samlat informationen om införandet av de nya digitala vattenmätarna här på vår webbplats. Just nu läser du i våra frågor och svar om de digitala mätarna.

Här är våra webbsidor om de digitala vattenmätarna:

Digitala vattenmätare i hela Nacka (landningssida)

Tidsplan och tidsbokning

Krav på mätarplats

Frågor och svar

Fick du svar på din fråga?
5

Varför byter vi till digitala vattenmätare?


Svar:

Det finns flera anledningar till att vi nu ersätter alla gamla vattenmätare med moderna digitala i hela Nacka. Vi vill bland annat följa med i utvecklingen mot ett mer digitaliserat Nacka.

Vi har valt att förse våra kunder i Nacka med ett smart system som dessutom är mångsidigt. Genom detta öppnas på sikt möjligheter att kunna erbjuda nya typer av tjänster. Införandet av de nya mätarna och systemet är en del av det långsiktiga perspektiv vi har för vår verksamhet och vårt uppdrag i kommunen.

Fick du svar på din fråga?
5

Måste jag byta vattenmätare?


Svar:

Du behöver ha en vattenmätare i din fastighet för att mäta din vattenförbrukning. Förbrukningen ligger till grund för hur du faktureras av oss. Vattenmätaren måste enligt lag bytas ut efter vissa intervaller, och det är Nacka vatten och avfall som beslutar vilken typ av mätare som ska installeras hos våra kunder. Som en del i den pågående digitaliseringen i Nacka kommun kommer samtliga analoga vattenmätare att bytas ut till digitala vattenmätare.

Fick du svar på din fråga?
5

Varför ska det finnas backventil på vattenmätaren?


Svar:

Backventil ska finnas för att förhindra att orent vatten strömmar tillbaka till det kommunala dricksvattennätet. Då dricksvatten är klassat som livsmedel är det viktigt att förhindra eventuella tillbakaflöden från fastigheter.

Att förse mätarplatsen med backventil har varit ett krav vid nyinstallation de senaste åren.

Så här ser du om du har backventil

Fick du svar på din fråga?
5

Det finns en avstängningsventil innan min vattenmätare – varför måste det finnas en efter också?


Svar:

Om det inte finns en avstängningsventil efter vattenmätaren måste hela husets rörsystem tömmas på vatten i samband med mätarbytet. Skulle det ske en vattenläcka i din fastighet måste du kunna stänga av vattnet.

Om det saknas någon ventil eller om de är trasiga behöver du kontakta en VVS-firma för åtgärd.

Fick du svar på din fråga?
5

Det står en möbel/vitvara framför min vattenmätarplats – är det ok?


Svar:

För att montören ska kunna byta ut din vattenmätare behöver utrymmet kring vattenmätarplatsen vara fritt från saker som blockerar. Ett utrymme på 60 cm framför och 70 cm ovanför mätaren måste vara fritt från föremål vid installationstillfället.

När mätaren väl är utbytt är det upp till dig om du vill ställa möbler eller annat framför mätarplatsen. Vattenmätaren måste dock kunna göras lättåtkomlig för montör eller tekniker vid framtida byten eller eventuella reparationer.

Fick du svar på din fråga?
5

Godkänner ni backventil som sitter på vattenmätarkonsol med skjutmuff?


Svar:

På vissa vattenmätarplatser finns möjlighet att montera backventil tillsammans med vattenmätaren direkt i konsolen. Detta gäller de mätarinstallationer där det finns en skjutmuff/skjuthylsa som ger tillräcklig plats för backventilen.

Denna variant av backventil godkänns under förutsättning att den kan monteras korrekt och är placerad efter vattenmätaren i vattnets flödesriktning.

Viktigt: Kontrollera om den skjutbara delen sitter innan eller efter mätaren

Kom ihåg att den skjutbara delen på röret måste vara placerad efter vattenmätaren för att du ska kunna använda en backventil i själva mätarkopplet. I vissa fall har skjutmuffen placerats innan mätaren och därmed monterats på ett felaktigt sätt.

Här kan du läsa mer om övriga installationsalternativ för backventil

Fick du svar på din fråga?
4

Behöver den digitala vattenmätaren strömförsörjning och uppkoppling?


Svar:

Den nya vattenmätaren drivs av ett batteri med lång livslängd och behöver inte strömförsörjas med någon fast elinstallation. Fjärravläsningen är inte heller beroende av någon internetuppkoppling hos dig som kund.

Fick du svar på din fråga?
4

Hur ser tidsplanen ut för installationerna av de nya vattenmätarna?


Svar:

Arbetet med att förse hela Nacka med nya digitala vattenmätare kommer att genomföras i etapper för olika områden i kommunen. Projektet har precis inletts och arbetet kommer att sträcka sig över lång tid. Därför är det viktigt att du som kund är beredd på att tidsplanen kan komma att förändras något eftersom den kan påverkas av hur arbetet fortskrider.

Här hittar du mer information om tidsplan och tidsbokning

Fick du svar på din fråga?
4

Måste det finnas fast belysning i utrymmet för min mätarplats eller räcker det med exempelvis en bygglampa?


Svar:

Nej, det är inte ett krav att det ska finnas fast belysning i utrymmet för att vattenmätarbytet ska kunna genomföras. En bygglampa eller annan belysning är tillräckligt.

Fick du svar på din fråga?
3

Hur aviseras vattenmätarbytet?


Svar:

En tid innan vi påbörjar arbetet med att byta ut vattenmätare i ditt område kommer du först att få information från vår samarbetspartner Hydrostandard Mätteknik Nordic. Därefter kommer de att skicka dig en avisering med tid och datum för mätarbytet i din fastighet cirka två veckor innan det är planerat att genomföras.

Installationen av den nya mätaren tar vanligtvis mellan 15 och 30 minuter. Under bytet kommer vattnet i din fastighet att vara avstängt.

Läs mer om tidsplan och tidsbokning

Fick du svar på din fråga?
3

Varför är min mätarplats inte godkänd?


Svar:

Om din mätarplats inte har blivit godkänd så beror det på att den inte uppfyller branschkraven för säker vatteninstallation i tillräckligt stor utsträckning. Även om du har en fungerande mätarplats så behöver den stämma överens med dessa krav inför bytet till den digitala vattenmätaren.

Vi godkänner vissa undantag

Vi har förståelse för att många av våra kunder har fastigheter där det innebär svårigheter att anpassa mätarplatsen efter de krav och rekommendationer som gäller. Därför har vi fattat beslut om att tillåta ett antal godtagbara avsteg för att underlätta eventuell ombyggnation av mätarplatsen. Beslutet har fattats i samråd med vår samarbetspartner som kommer att genomföra mätarbytet hos alla våra kunder.

Här hittar du mer information om undantagen

Fastighetsägarens ansvar

Att vara fastighetsägare medför ett ansvar att se till att din VA-installation följer nya regler och anvisningar. Det som godkändes när huset byggdes och mätarplatsen sattes upp behöver inte vara godkänt idag eftersom regler och krav förändrats med tiden. Genom att vi ställer krav på mätplatsens utformning kan vi säkerställa en långsiktig, god hållbarhet för vattenmätaren och minimera risken för vattenläcka hemma hos dig.

Här kan du läsa mer om kraven på mätarplatsen

Fick du svar på din fråga?
2

Varför ska jag som fastighetsägare betala för att bygga om mätarplatsen – finns lagstöd för detta krav?


Svar:

Som fastighetsägare äger du anläggningen från servisventilen i gatan och hela vägen in i huset, bortsett från vattenmätaren som ägs av Nacka vatten och avfall. Eftersom ett teknikskifte sker i samband med bytet till de digitala vattenmätarna så likställs det med en nyinstallation, och mätarplatserna ska därför godkännas på nytt.

Lagstöd för detta finns i lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) § 19–22.

Fick du svar på din fråga?
2

Vad händer om jag inte kan vara hemma den tid jag har fått besked om att mätarbytet ska utföras?


Svar:

Om du inte kan vara hemma finns möjlighet att boka om din tid för vattenmätarbytet. I den tidsbokning som du får från vår samarbetspartner Hydrostandard Mätteknik Nordic så kommer det att finnas inloggningsuppgifter till en webbportal/webbsida för tidsbokning. När du loggar in där kan du se din tidsbokning och även boka om din tid.

Fick du svar på din fråga?
2

Kan jag få en vattenmätare med inbyggd backventil?


Svar:

Ja, du kan få en vattenmätare med inbyggd backventil.

För att underlätta för våra kunder har vi nu reviderat beslutet om det tidigare kravet på att vattenmätarplatsen måste ha backventil installerad efter vattenmätaren inför kommande mätarbytet. Det innebär att du som kund har möjlighet att få en vattenmätare med inbyggd backventil installerad.

Vår rekommendation är dock fortfarande att våra kunder installerar en backventil efter vattenmätaren på utgående ledning. Det ursprungliga beslutet om att inte erbjuda alternativet med inbyggd backventil grundar sig bland annat i att Nacka kommun har en stor variation på höjdskillnader i ledningsnätet. Höjdskillnaderna påverkar ledningstrycket och eftersom den inbyggda backventilen är mer tryckkänslig kan det uppstå problem med dåligt tryck i dina vattenledningar.

Här kan du läsa mer om installationsalternativen för backventil

Fick du svar på din fråga?
1

När byter ni vattenmätaren i min fastighet?


Svar:

Vi installerar de nya vattenmätarna etappvis i olika områden i kommunen. Installationerna görs av vår samarbetspartner Hydrostandard Mätteknik Nordic.

En tid innan vi påbörjar arbetet i ditt område kommer du först att få information från vår samarbetspartner. Därefter kommer de att skicka dig en avisering med tid och datum för mätarbytet i din fastighet cirka två veckor innan det är planerat att genomföras.

Här hittar du information om tidsplan och tidsbokning

Fick du svar på din fråga?
0

Finns det någon app som jag kan använda till den digitala vattenmätaren?


Svar:

Ja, tillsammans med den smarta vattenmätaren erbjuder vi en app som alla våra kunder kan få tillgång till kostnadsfritt. Appen har flera smarta funktioner, och under hösten 2023 kommer den att börja fungera för dig som är kund hos Nacka vatten och avfall och fått tjänsten aktiverad.

Vi kommer att berätta mer om appen framöver här på webbplatsen.

Fick du svar på din fråga?
-1

Kan ni göra några undantag för kraven på vattenmätarplatsens utformning?


Svar:

Ja, det finns några avsteg som vi kan godkänna för att underlätta eventuell ombyggnation av din vattenmätarplats.

Observera att avstegen inte gäller vid nybyggnation, utan endast för mätarplatser som behöver anpassas inför bytet till de nya digitala vattenmätarna.

Läs mer om dessa avsteg här

Observera att avstegen inte heller gäller för vattenmätarbrunn.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för vattenmätar som är placerade i brunnar.

Fick du svar på din fråga?
-1

Får jag använda vattenmätarskåp till min mätarplats?


Svar:

Din vattenmätare får vara placerad i ett ändamålsenligt skåp så länge installationen följer de riktlinjer och godtagbara avsteg som gäller inför bytet till den digitala mätaren.

Här kan du läsa om de avsteg vi godtar.

Rekommendationer för installation i mätarskåp

Om du vill ha din mätarplats i ett mätarskåp rekommenderar vi att installationen görs enligt gällande branschkrav. Du hittar mer information om detta i den broschyr nedan som Svenskt Vatten tagit fram tillsammans med Installatörsföretagen och Säker Vatten AB:

Broschyr: Branschens krav för prefabricerade vattenmätarskåp

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: