Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Näringsliv & företag

Information för företag med anledning av coronaviruset

Till följd av coronaviruset och sjukdomen covid-19 drabbas flera näringar hårt i Nacka. Vi har på denna sida sammanställt information för dig som företagare.

Verksamt.se - samlad information från myndigheter

verksamt.se finns information och stöd till följd av coronaviruset men även olika tjänster för dig som driver eller vill starta företag.

Tillsyn

Tillfällig pandemilag för covid-19

Nacka kommun stödjer länsstyrelsens tillsynsuppdrag i samband med den nya pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021. Syftet med länsstyrelsens tillsyn är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

Nacka kommun kommer, tillsammans med andra aktörer i länet, att hjälpa länsstyrelsen genom att bland annat dela med sig av erfarenheter av tillsyn, men också genom att rapportera om platser där trängsel uppstår.

Verksamheter som omfattas av lagen är:

  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • Platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • Handelsplatser
  • Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • Platser för privata sammankomster (till exempel festlokaler)
  • Beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall.

Den tillfälliga lagen ska gälla till utgången av september 2021.

Mer om länsstyrelsens tillsynsuppdrag här.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter som ansluter till den nya pandemilagen här.

Information från regeringen om den nya pandemilagen här.

Smittskyddstillsyn på serveringar, restauranger och krogar

Miljöenhetens inspektörer bedriver tillsyn för att kontrollera trängsel och möjligheten att hålla avstånd på krogar, serveringar och restauranger och. För att förhindra smittspridning bedrivs tillsyn under dag- och kvällstid samt under helger.

Här kan du göra kommunens inspektörer uppmärksamma på frågor som rör smittskyddstillsyn på serveringsställen och rådgivning om coronaviruset/covid-19.

Vill du ställa frågor är du välkommen att kontakta livsmedelsinspektörerna på livsmedel@nacka.se

Information om restauranger och krogar

Folkhälsomyndighetens information till restauranger och andra serveringsställen med anledning av covid-19

Rådgivning för företagare

Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö

Vi vet att det finns många frågor och stor oro bland våra lokala företag, när kunder och intäkter försvinner. Genom NyföretagarCentrum Nacka Värmdö Tyresö har vi därför öppnat upp kostnadsfri rådgivning för dig som företagare! Boka rådgivning på www.nyforetagarcentrum.se/nacka

Almi

Almi erbjuder finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och har rådgivning till företag som har drabbats av corona. Små- och medelstora företag, som har finansieringsbehov till följd av coronaviruset spridning, kan ansöka om Almis Brygglån.
Kontakta Almis kundtjänst på nummer 0771-55 85 00 så lotsar de dig vidare till rätt stöd.

Stöd för företagare att ansöka om

Omställningsstöd (Skatteverket)

Många företag har fått kraftigt minskad omsättning till följd av coronapandemin. På grund av det finns det ett omställningsstöd som företag kan söka hos Skatteverket. Perioderna maj och juni 2021 är öppna och stänger den 31 augusti. Perioden juli 2021 är öppen och stänger den 30 september. Här kan du läsa mer om omställningsstödet.

Korttidsarbete (Tillväxtverket)

Korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Regeringens föreslag om en förlängning av korttidsstödet under månaderna juli, augusti och september 2021 har beslutats och lagändringen ikraftträdde 29 juni 2021. Här kan du läsa mer om vad som gäller kring korttidsarbete 2021 hos Tillväxtverket.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher (Länsstyrelsen)

Lokalhyresstödet innebär att en hyresvärd som träffat överenskommelse om rabatt på lokalhyran för en hyresgäst i en utsatt bransch kan ansöka om statligt stöd för en del av denna rabatt. Stödet gäller hyresvärdar som gett rabatt på lokalhyran under perioden 1 april 2021 – 30 september 2021. Det är du som hyresvärd som ansöker om stödet. En hyresvärd kan få upp till 50 procent i stöd för hyressänkningen. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Nedstängningsstöd (förslag) (Skatteverket)

Regeringens planerade nedstängningsstöd ska kunna användas av företag som tvingas stänga sin verksamhet till följ av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen. Stödet täcker upp till 100 procent av företagens fasta kostnader inklusive lönekostnader. Förslaget har skickats ut på remiss av Finansdepartementet. Skatteverket föreslås vara handläggande myndighet om beslut tas. Läs mer om förslaget på Regeringens webbplats.

Tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms (Skatteverket)

Riksdagen har beslutat att arbetsgivaravgifterna för unga mellan 18 och 23 år tillfälligt ska sänkas till 19,73 procent på belopp upp till 25 000 kronor per månad. Under år 2021 gäller det unga personer födda 1998 – 2002. Reglerna träder ikraft den 6 februari, men gäller retroaktivt för ersättningar som har betalats ut efter den 31 december 2020. Lagen gäller till och med 31 mars 2023. Här kan du läsa mer och hitta e-tjänster hos Skatteverket.

Vad händer om du blir sjuk?

Vad gäller för dig som driver företag och vad som händer om du blir sjuk i samband med coronaviruset. Läs mer om vad som gäller vid sjukdom.

Information till företag i vissa branscher

Tillfälliga regler och ändringar i lagar inom vissa branscher till följd av coronaviruset. Läs mer om information till vissa branscher här.

Utveckla ditt företag

Information och tjänster för dig som vill växa, hitta nya marknader eller finansiering. Läs mer om hur du kan utveckla ditt företag här.

Digitala frukostträffar

Kommunen ordnar olika typer av företagarträffar, stora som små och med olika teman. Frukostakademin är det största forumet med ett deltagarantal på mellan 80-150 personer. Vi fortsätter, liksom under hösten, att sända träffarna digitalt även i vår. Här kan du läsa mer om Frukostakademin.

Samlade länkar med information för företag

Samlad information för företag på Skatteverkets webbplats

Samlad information till företagare om på verksamt.se

Om korttidsarbete på Tillväxtverkets webbplats

Företagarnas info om krisen och coronaviruset

Svensk Handels information till handlare

Råd om arbetsmiljö på Arbetsmiljöverkets webbplats

Information för att upprätthålla verksamhet vid exempelvis personalbortfall eller uteblivna leveranser på MSB:s webbplats

Om lån till företag via bankerna på Riksbankens webbplats

Information till restauranger och krogar med anledning av Covid-19

Nacka kommuns information om Coronaviruset

Corona update for domestic companies in the Stockholm Region - information from Invest Stockholm

Sidan uppdaterades: