Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Fruktbara möten mellan unga och företag i ny pilot

Organisationen The Good Talents arbetar med en gränsöverskridande utbildning för unga. Ihop med Nacka kommun och Stena Fastigheter har man hittat nya former för meningsfulla samarbeten.

Under våren har tio ungdomar, varav hälften ensamkommande, samt motsvarande antal medarbetare från Stena Fastigheter, deltagit i ett pilotprojekt som vill stärka unga och samtidigt ge företag chans att hitta unga talanger. En av de unga är Hodan Duali som kom till Sverige som ensamkommande från Somalia för tre år sedan. Nu går hon på gymnasiets vård- och omsorgsprogram.


– Jag har lärt mig så mycket om hur man kan jobba med andra, och att vara tydlig. Trots att jag var den enda tjejen i vår grupp vågade jag prata inför killarna. Förut var jag blyg och rädd att fråga om saker, men nu jag har fått mer självförtroende och törs även tala om vad jag tycker, säger Hodan.

Möjliggör möten mellan människor

Arbetet i The Good Talents sker normalt genom ett ettårigt entreprenörs- och ledarskapsprogram där ungdomar med hjälp av ledare från näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor får utveckla sina idéer kring lösningar på lokala hållbarhetsproblem. Den här piloten var dock mycket kortare, bara tre träffar under februari-mars, och gick under namnet "Möjliggörarna". Det syftar på att vuxna, etablerade människor i ett företag kan hjälpa till att stärka de unga i deras strävan till självförverkligande och bestämmande över sina liv.

– Vi jobbar med att stärka unga i sitt ledarskap, tron på sig själva och sin egen potential. I detta pilotprojekt gör vi samma sak, men skapar ett möte mellan människor som kanske aldrig skulle ha träffats annars, det vill säga unga från lokalsamhället, unga ensamkommande och vuxna från arbetslivet, säger Marlene Wåhlstedt, projektledare på The Good Talents.

I korta drag är det en utbildning, eller en process i flera steg, där de ensamkommande först får möta etablerade unga svenskar, för att i nästa fas utveckla lärdomar tillsammans med företaget. Under resans gång utvecklas de ungas självförtroende och stegen in mot ett arbetsliv och vuxenvärlden. Men det ger även företag möjlighet att komma i kontakt med ett nätverk av unga talanger som de oftast inte har tillgång till annars.

Workshop för nytänkande


Den 13 mars möttes grupperna i en idéutvecklande workshop med fokusfrågan: Hur kan vi skapa nytänkande och meningsfulla samarbeten mellan ungdomar och Stena Fastigheter i Nacka?

Simon Lammens, som går första året på gymnasiets ekonomiprogram, var en annan av de unga talangerna.

Vad tyckte du om projektet?

– Det var intressant och roligt och jag lärde mig jättemycket av utbildningen. Jag hade nog aldrig träffat chefer från olika avdelningar på Stena annars. Det var också roligt att träffa andra ungdomar från Nacka. Nu har jag bildat ett bredare nätverk med Stena där vi diskuterar olika saker, till exempel vad ungdomar behöver i området där man bor, säger Simon.

Vad har då projektet tillfört Stena Fastigheter så här långt?

– Vi arbetar aktivt med vårt sociala engagemang i de områden där vi äger fastigheter, vi kallar det Relationsförvaltning. Vi äger ett stort bestånd av hyreslägenheter i Nacka kommun, och för oss är det viktigt att ta del av vad det finns för önskemål, behov och idéer i de områden där vi verkar. I detta fall Fisksätra, säger Sarah Pettersson på Stena fastigheter, ansvarig för Relationsförvaltning Stockholm.

– Genom att skapa en relation med unga talanger i Nacka har vi fått till oss idéer om hur vi kan utvecklas som organisation, och hur samarbetet med ungdomar kan bli ännu bättre. Dessutom har de här mötena gett mycket energi och en och annan tankeställare för de kollegor som har deltagit i projektet. Hittills har vi bara sett positiva effekter och nu är det upp till oss att förvalta både våra nya relationer med ungdomarna, samt alla idéer. Förhoppningsvis har talangerna även fått en liten inblick i fastighetsbranschen och vad den kan erbjuda för framtida möjligheter, säger Sarah Pettersson.

Ser gärna en fortsättning

Pilotprojektet är nu avslutat och Tomas Haraldsson, utvecklingsledare på Arbets- och företagsenheten på Nacka kommun, menar att det varit mycket lyckat. Han skulle gärna se ett fortsatt samarbete.

– Att på innovativa och sektorövergripande sätt bidra till att lösa integrationsfrågan är alldeles nödvändigt för att komma framåt i denna samhällsutmaning. I mina ögon är alla synergier, alla win-wins, uppenbara för både företagen, stora och små, unga nyanlända och ensamkommande – och för Nacka kommun, säger Tomas Haraldsson.

Se filmen från mötet med Stena.

Här kan du läsa mer om The Good Talents.

Sidan uppdaterades: