Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Bidrag för inkludering till sju föreningar

Under 2018 kommer Nacka kommun att ge bidrag till sju ideella föreningar som sökt bidrag till projekt för ökad inkludering, med inriktning på nyanlända. Sammanlagt 595 000 kronor kommer att betalas ut, vilket kan jämföras med de 802 100 kronor som beviljades vid samma tid förra året.

Föreningarna som kommer att få pengar är Cykelfrämjandet (105 000 kronor), Kompis Sverige (100 000 kronor), Synteistiska kulturföreningen (100 000 kronor), Animal Spirits (100 000 kronor), Afrikanska nutida konst- och kulturföreningen (60 000 kronor), Välkommen till Saltis (30 000 kronor) samt Miljöverkstan Flaten (100 000 kronor). Flera av föreningarna har beviljats ett lägre belopp än vad de har ansökt. En ansökan avslogs helt.

Syftet med att ge bidrag är att stötta projekt som kan fungera som en dörröppnare till det svenska samhället för nyanlända. Många som nyligen har flyttat till Sverige och Nacka saknar kontakt med etablerade svenskar, och har otillräckliga kunskaper om det svenska samhället. Ansökningarna har bedömts utifrån riktlinjerna för projektbidrag för inkludering.

Projekten bedrivs i olika former, oftast som kurser, men i vissa fall även som drop in-verksamhet utan krav på föranmälan. De vänder sig till nyanlända, ensamkommande barn och andra Nackabor som har bristande språkkunskaper och står utanför arbetsmarknaden. Flera av projekten innebär också en möjlighet för etablerade Nackabor att komma i kontakt med eller stötta sina nya grannar.

Foto: Hanna Mi Jakobsson

Sidan uppdaterades: