Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackaenkäten

Nacka ska ha ett av Sveriges bästa företagsklimat. Därför genomförs under våren 2021 en enkätundersökning bland företagare för att få veta mer och företagens behov och utmaningar.

Enkätundersökning under maj och juni 2021

Nacka kommun genomförde en enkätundersökning för att ta reda på hur företag upplever företagsklimatet i kommunen. Vi ville veta mer om hur det är att driva och utveckla företag här i Nacka, vad som fungerar bra och vad vi kan utveckla ännu mer.

Tack till alla företagare som deltog!

Vi fick 569 svar och vill nu rikta ett stort tack till alla er företagare som deltog.

Undersökningen visar att två av tre är nöjda eller mycket nöjda med att driva företag i kommunen och endast fyra procent är missnöjda. De flesta (94 procent) anser att det är attraktivt att bo i Nacka kommun. Många är nöjda med kollektivtrafiken (59 procent) samtidigt som det lyfts fram ett behov av ytterligare förbättrad infrastruktur med tunnelbana och Östlig förbindelse.

Ökad information till företag och fler mötesplatser

Vi fick också mycket bra input i förbättringsområden vad gäller information till företag, fler mötesplatser och nätverk samt mer mark för företagsetableringar. Detta och mycket mer tar vi med oss i vårt fortsatta arbete för att förbättra företagsklimatet i Nacka.

Mer information om åtgärdsplan och mer resultat från enkäten kommer.

Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen oss att kontakta oss via info@nacka.se eller 08-718 80 00

Sidan uppdaterades: