Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

E-tjänst för livsmedelsverksamheter

Ny restaurang, butik, eller ett nytt äldreboende? Ny ägare? Nu anmäler du det smidigt till kommunen via vår e-tjänst.

Verksamheter där man ska tillverka, servera eller sälja livsmedel ska uppfylla särskilda krav. Före start ska de också anmälas till kommunens livsmedelskontroll.

Vi förenklar nu jobbet med anmälan genom en ny e-tjänst. Där framgår det tydligt vad som behöver fyllas i. Grunduppgifter om företaget behöver inte alls fyllas i, eftersom de kan hämtas automatiskt från Bolagsverket. När anmälan är inskickad kommer du som gjort anmälan att kunna se allt du redovisat via ”Mina ärenden”.

Om en verksamhet får ny ägare eller byter bolagsform anmäler du förändringen i samma tjänst.

E-tjänsten förenklar jobbet i samband med en anmälan både för verksamheten och för kommunen.

För dig som är på gång med att starta en verksamhet som hanterar livsmedel finns en guide om ämnet på webben. Den tar bland annat upp att det kan finnas fler frågor där det behövs klartecken från kommunen. Länk till den nya e-tjänsten finns i guiden.
Starta livsmedelsverksamhet

Nackas livsmedelskontroll

En tid efter att livsmedelsverksamheten är registrerad och kommit igång kommer en inspektör dit för ett första kontrollbesök. Senare följer, som för alla verksamheter som hanterar livsmedel, en löpande tillsyn. I den ingår ordinarie kontroller, men ibland även projekt där Nacka kommun fokuserar på viktiga områden inom exempelvis områdena hygien eller märkning.

Den årliga kontrollavgift som alla livsmedelsverksamheter får betala beror bland annat på vilken typ av livsmedel som hanteras och på verksamhetens storlek. Avgiften går att sänka, eftersom kommunens erfarenheter av hur väl verksamheten följer lagstiftningen efter en tid kan komma att påverka antalet kontrolltimmar.

Vår ambition är att livsmedelsinspektörernas arbete så långt som möjligt ska användas till besök och andra direkta kontakter som förbättrar nivån på livsmedelshanteringen i Nacka. Den nya e-tjänsten ska bidra till det genom att underlätta det administrativa arbetet.
Projekt inom livsmedelskontrollen
Hur går en livsmedelskontroll till?

Sidan uppdaterades: