Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka på plats 76 i företagsranking

Idag presenterade Svenskt Näringsliv det årliga rankingresultatet vad gäller företagsklimat. Rankingen grundar sig på en enkät som skickades ut och besvarades av företag i Nacka i februari. Rankingen placerar Nacka på plats 76 av Sveriges 290 kommuner. Jämfört med 2019 backar Nacka med 32 placeringar.

— Nacka har ett godtagbart företagsklimat. På det sammanfattande omdömet av företagsklimatet ger företagen ett betyg mellan godtagbart och bra, men de har delar de behöver stärka upp. Informationen till företagen behöver bli bättre och likaså dialogen mellan beslutsfattare och företagen, säger Anna Wallin näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i ett pressmeddelande tidigare idag.

— Svenskt Näringsliv bedömer Nackas företagsklimat som godtagbart, men det är klart att vi inte är nöjda med årets resultat, säger Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka. Vi har tillsammans med vår inköpsenhet identifierat en rad utvecklingsområden inom inköp och upphandling, och dessa åtgärder har redan inletts. Vi har också inlett ett samarbete med studie- och yrkesvägledare på Nackas kommunala grundskolor för att skapa en bättre samverkan mellan skola och arbetsliv.

Syftet med Svenskt Näringslivs ranking är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2020 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 897 företagare om företagsklimatet i den kommun där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. I årets enkätundersökning har sammanlagt 154 företagare i Nacka deltagit, som bland annat representerar företag inom bygg, transport, utbildning, vård och omsorg och handel.

Hela rankinglistan hittas på www.foretagsklimat.se

Service och bemötande är en viktig utvecklingsfråga

Service och bemötande är viktiga frågor för Nacka kommun. I slutet av 2019 inleddes därför utbildningen ”Förenkla helt enkelt” och syftade till att stärka det lokala företagsklimatet. Ett 100-tal medarbetare inom olika verksamheter på kommunen deltog i utbildningsinsatser för att bättre förstå näringslivets behov, för att samverka för att agera enklare och för att kunna ge bättre service. I Sveriges Kommuner och Regioners senaste nationella kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service mot företag tar Nacka flera kliv framåt. Denna undersökning grundar sig på betyg som getts av företag som haft ett ärende hos kommunen under 2019 inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Här kan du läsa mer om Nackas resultat i Nöjd-Kund-Index-mätningen.

Sidan uppdaterades: