Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juli

Tack till alla företagare som deltog i vår undersökning om företagsklimat!

Företagens upplevelse av kommunens företagsklimat

Under maj och juni månad genomförde Enkätfabriken, på uppdrag av Nacka kommun en undersökning riktad till företag. Syftet med undersökningen var att vi vill få en bättre förståelse för näringslivets behov och utmaningar, och identifiera vilka förbättringsområden som finns och hur vi som kommun kan bidra för att göra Nacka till en ännu bättre plats för företag att verka i. Undersökningens resultat ska analyseras och resultera i en åtgärdsplan för att förbättra näringslivsklimatet i Nacka.

Tack till alla företagare som deltog!

Vi fick 569 svar och vill nu rikta ett stort tack till alla er företagare som deltog.

Undersökningen visar att två av tre är nöjda eller mycket nöjda med att driva företag i kommunen och endast fyra procent är missnöjda. De flesta (94 procent) anser att det är attraktivt att bo i Nacka kommun. Många är nöjda med kollektivtrafiken (59 procent) samtidigt som det lyfts fram ett behov av ytterligare förbättrad infrastruktur med tunnelbana och Östlig förbindelse.

Ökad information till företag och fler mötesplatser

Vi fick också mycket bra input i förbättringsområden vad gäller information till företag, fler mötesplatser och nätverk samt mer mark för företagsetableringar. Detta och mycket mer tar vi med oss i vårt fortsatta arbete för att förbättra företagsklimatet i Nacka.

Återigen, stort tack för din medverkan!

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande

Sidan uppdaterades: