Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Toppbetyg till Nacka kommuns företagsklimat

Den positiva trenden fortsätter för Nacka som likt förra året går framåt i Svenskt Näringslivs riksomfattande undersökning av företagens upplevelse av att driva företag i sin kommun. Den största ökningen i år får dialogen med kommunens beslutsfattare samt upphandling. Nacka ökar dock i nästan alla frågor där två andra områden som sticker ut med höga betyg är kommunens service och bemötande samt hur väl kommunen lyckas med information till företagen.

Den viktigaste frågan i enkäten, och den tyngst vägande rankingfaktorn, är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen. I Stockholms län placerar sig Nacka i toppen tillsammans med Solna och Danderyd.

- I Nacka har vi höga ambitioner där vårt mål är att erbjuda ett dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap. Det är angeläget för mig att få möta företagarna ute i deras verksamheter och förstå deras behov eftersom företagen fyller en viktig funktion i Nackasamhället, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M).

- Vi ska vara bäst på att vara kommun och det här är ett fint betyg på att Nackas företag tycker att vi gör rätt saker på rätt sätt. I Nacka är vi måna om att behålla fokus på den sociala konstanten vilket innebär det mänskliga mötet. Det mänskliga mötet är extra viktigt i en föränderlig värld, säger Victor Kilén, stadsdirektör.

- Vi har under året skapat fler mötesplatser och möjligheter till en nära dialog i olika former med företagarna. Vi satsar mycket på att nå fram med rätt information och kommunikation och vi har gjort plats för ännu fler företagsbesök, säger Mathias Forsberg, näringslivsdirektör och biträdande stadsutvecklingsdirektör.

Nacka kommun blev nyligen nominerad som finalist i Årets superkommun och har utsetts av SKR till tredje bäst i Sverige bland storkommunerna för sitt höga Nöjd-Kund-Index. Nacka tilldelades också förstaplatsen i Regionernas kamp 2023 som Sveriges mest robusta kommun samt toppar listan över Sveriges framtidskommuner.

Om undersökningen

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Läs hela undersökningen på företagsklimat.se.

Sidan uppdaterades: