Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Företagsservice - en väg in för företagsärenden

Är du företagare med ett ärende som rör bygglov, detaljplaner, utbyggnad, miljö, uteservering eller andra kommunala tillstånd är du välkommen att kontakta Företagsservice. Vi hjälper dig att få en överblick över vilka tillstånd du behöver och vilka enheter som behöver kontaktas i ditt ärende.

Du har genom företagsservice en kontaktperson och vi håller ihop ditt ärende hela vägen - för att förenkla för dig som företagare. Vid behov sammankallar vi berörda enheter och bjuder in dig för att presentera dina idéer eller planer vidare för rätt personer i den kommunala organisationen.

E-post: stadsbyggnad@nacka.se

Söker du ritningar, bygglovhandlingar? Då kan du logga in i vårt bygglovsarkiv och ta del av handlingar och beslut. Saknas handlingar i arkivet?, då ska du kontakta stadsbyggnad@nacka.se och uppge fastighetsbeteckning samt vilka handlingar du efterfrågar.

Gäller din fråga ett pågående ärende, ber vi dig kontakta din handläggare genom att skicka ett meddelande

Använd gärna vår webbkarta för att ta del av bland annat detaljplaner och för att se kommande projekt i Nacka kommun. https://webbkarta.nacka.se/

Sidan uppdaterades: