Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Alla tillstånd

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

För att få sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare behöver du anmäla din försäljning till oss. Utöver anmälan behöver du också ha ett program för egenkontroll. Använd vår e-tjänst för att anmäla din försäljning.
  1. Sätt dig in i reglerna för försäljning!

    Elektroniska cigaretter får endast säljas till någon som har fyllt 18 år. Det ska också finnas tydlig information om åldersgränsen. Du som försäljare är skyldig att försäkra dig om att köparen har rätt ålder. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

    • Med elektroniska cigaretter avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga. E-cigaretten fylls på genom en påfyllningsbehållare.
    • Med påfyllningsbehållare avses en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

    För att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska försäljningsstället göra en anmälan till kommunen. Man måste också ha ett egenkontrollprogram. Både kommunen och polisen arbetar med kontroll av att reglerna kring försäljning följs.

    Läs mer om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare hos Folkhälsomyndigheten.

    Här hittar du också vanliga frågor och svar.

  2. Anmäl till kommunen!

    Om du vill sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska du anmäla det till miljöenheten innan försäljningen startar. Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska den även registreras hos Folkhälsomyndigheten. Du använder enkelt vår e-tjänst för anmälan och i e-tjänsten bifogar du även ett program för egenkontroll.

    Ert program för egenkontroll är tänkt att vara ett stöd för personalen. Det ska också hjälpa dig att säkerställa att försäljningsreglerna följs. Du bör diskutera och förankra rutinerna som beskrivs i programmet hos personalen. Det är viktigt att programmet hålls aktuellt och uppmärksammas i det dagliga arbetet. Egenkontrollprogrammet ska givetvis också finnas till hands på försäljningsstället.

    Här hittar du Folkhälsomyndighetens vägledning till egenkontrollprogrammet.

    Här nedan hittar du vår e-tjänst för att anmäla försäljning.

    E-tjänst för försäljning


    Här nedan hittar du vår e-tjänst när du anmäler att försäljning upphör.

    E-TJÄNST för upphörd försäljning
  3. Vad händer sedan?

    Miljöenheten meddelar dig att anmälan inkommit och om egenkontrollprogrammet är i sin ordning. Först när din anmälan är godkänd kan försäljningen börja.

    Kommunens uppgift är sedan att ge information och rådgivning till dig, utföra tillsyn och kontrollera att ni följer ert egenkontrollprogram. Vi gör ett platsbesök på alla våra försäljningsställen minst en gång om året.

    Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Det innebär att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Vi underrättar er inom kort efteråt om att ett kontrollköp har genomförts.

    En gång om året skickar vi ut faktura för kommunens tillsyn. Avgiften beror på vilka varuslag ni säljer. Läs mer om avgiften nedan.

    Välkommen att kontakta Nacka kommun om du har frågor om försäljningsregler eller egenkontroll! Be att få tala med en handläggare för tobaksförsäljning på miljöenheten.

    Avgifter

    Kommunen tar ut en avgift för sitt arbete med lokal kontroll. Idag gäller avgifterna:

    • Försäljning av folköl, tobak eller e-cigarretter (en varugrupp):
      2 036 kr/år.
    • Försäljning av folköl, tobak eller e-cigarretter (två varugrupper):
      2 850 kr/år.
    • Försäljning av folköl, tobak och e-cigarretter (alla varugrupper):
      3 258 kr/år.
    • Försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel:
      3 258 kr/år.

    För dig som säljer receptfria läkemedel:

    • Enbart receptfria läkemedel: 1 425 kr/år.
    • Receptfria läkemedel plus en av varugrupperna ovan: 2 443 kr/år.
    • Receptfria läkemedel plus två av varugrupperna ovan: 3 258 kr/år.
    • Receptfria läkemedel och alla varugrupperna ovan: 3 868 kr/år.

    • Uppföljande kontrollbesök: 1 350 kr.

    Lista över försäljningsställen

    I e-tjänsten finns ett register över alla anmälda försäljningsställen för tobak, folköl och receptfria läkemedel i Nacka. Du kan se alla ställen i en lista eller söka på kommundel eller bransch.

    Listan över försäljningsställen

Sidan uppdaterades: