Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Försäljning av tobak

Från den 1 juli 2019 behöver du ha tillstånd för att få sälja tobaksvaror. Alla som säljer tobaksvaror ska ha ett program för egenkontroll. Reglerna kring tobaksförsäljningen är en del av Sveriges restriktiva tobakspolitik. Du ansöker enkelt via vår e-tjänst.
 1. Sätt dig in i reglerna för försäljning av tobak!

  Tobakslagens mål är att skydda människor från att hamna i ett beroende och drabbas av de skadeverkningar som tobak orsakar. För en tobaksförsäljare innebär lagen bland annat att du ska förvissa dig om att alla köpare är 18 år och att bara mycket begränsad reklam förekommer.

  Du som ansvarar för lokalen och din personal ska känna till och följa tobakslagens bestämmelser. Till det hör att ni löpande ska arbeta systematiskt med egenkontroll.

  Reglerna är utarbetade av Folkhälsomyndigheten. Både kommunen och polisen arbetar med kontroll av att reglerna följs.

  Rökfria utemiljöer
  Du har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

  Läs mer om tobaksvaror hos Folkhälsomyndigheten.

 2. Ansök till kommunen!

  Om du vill sälja tobak ska du ansöka om det hos miljöenheten innan försäljningen startar. I vår e-tjänst kan du enkelt ansöka om tobakstillstånd samt anmäla till kommunen om försäljningen upphör. Till ansökan ska det också bifogas ett egenkontrollprogram.

  Programmet för egenkontroll ska bland annat innehålla rutiner för:

  • Ålderskontroll
  • Märkning
  • Information till personalen
  • Identitets- och säkerhetsmärkning

  Ert program för egenkontroll är tänkt att vara ett stöd för personalen. Det ska också hjälpa dig som är näringsidkare att säkerställa att försäljningsreglerna följs. Du bör diskutera och förankra rutinerna som beskrivs i programmet hos personalen. Det är viktigt att programmet hålls aktuellt och uppmärksammas i det dagliga arbetet. Egenkontrollprogrammet ska givetvis också finnas till hands på försäljningsstället. Här hittar du Folkhälsomyndighetens vägledning till egenkontrollprogrammet.

  Här nedan hittar du vår e-tjänst för att ansöka om tobakstillstånd

  E-tjänst ansök om tobakstillstånd


  Här nedan hittar du vår e-tjänst när du anmäler att tobaksförsäljningen upphör

  E-tjänst att upphöra med tobaksförsäljning

  Kommunen kommer att ta ut en avgift för att ansöka om tillståndet. Avgiften bestäms av kommunfullmäktige och är för närvarande 8 843 kronor.

 3. Vad händer sedan?

  När du ansökt via e-tjänsten får du ett bekräftelsemejl. Om du lagt in alla handlingar som efterfrågas där, startar en utredning som vanligtvis tar 6-8 veckor. Vi kontaktar dig om det behövs kompletteringar till din ansökan.

  Kommunens uppgift är sedan att ge information och rådgivning till dig, utföra tillsyn och kontrollera att ni följer ert egenkontrollprogram. Vi gör ett platsbesök på alla våra försäljningsställen minst en gång om året.

  En gång om året skickar vi ut faktura för kommunens tillsyn. Avgiften beror på vilka varuslag ni säljer. Läs mer om avgifter nedan.

  Välkommen att kontakta Nacka kommun om du har frågor om försäljningsregler eller egenkontroll! Be att få tala med en handläggare för tobaksförsäljning på miljöenheten.

  Avgifter

  Kommunen tar ut en avgift för sitt arbete med lokal kontroll. Idag gäller avgifterna:

  • Försäljning av folköl, tobak, e-cigarretter eller tobaksfria nikotinprodukter (en varugrupp):
   2 164 kr/år.
  • Försäljning av folköl, tobak, e-cigarretter eller tobaksfria nikotinprodukter (två varugrupper):
   3 023 kr/år.
  • Försäljning av folköl, tobak, e-cigarretter eller tobaksfria nikotinprodukter (tre varugrupper):
   3 463 kr/år.
  • Försäljning av folköl, tobak, e-cigarretter eller tobaksfria nikotinprodukter (alla varugrupper) 3 903 kr/år

  För dig som säljer receptfria läkemedel:

  • Enbart receptfria läkemedel: 1 514 kr/år.
  • Receptfria läkemedel plus en av varugrupperna ovan: 2 597 kr/år.
  • Receptfria läkemedel plus två av varugrupperna ovan: 3 463 kr/år.
  • Receptfria läkemedel plus tre av varugrupperna ovan: 4 111 kr/år.
  • Receptfria läkemedel och alla varugrupperna ovan: 4 759 kr/år.

  • Uppföljande kontrollbesök: 1 435 kr/h.

  Lista över försäljningsställen

  I e-tjänsten finns ett register över alla anmälda försäljningsställen för tobak, folköl och receptfria läkemedel i Nacka. Du kan se alla ställen i en lista eller söka på kommundel eller bransch.

  Listan över försäljningsställen

Sidan uppdaterades: