Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Försäljning av vissa receptfria läkemedel

Om man vill sälja vissa receptfria läkemedel i detaljhandeln, till exempel i en matvarubutik, ska försäljningen anmälas till Läkemedelsverket. Kommunen kontrollerar att reglerna följs.
 1. Sätt dig in i vad som gäller!

  Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel innehåller bestämmelser om försäljning på andra ställen än öppenvårdsapotek. Även nikotinläkemedel hör till denna grupp av läkemedel.

  Läs mer om att sälja receptfria läkemedel på Läkemedelsverkets hemsida.

 2. Anmälan till Läkemedelsverket

  Innan du börjar sälja vissa receptfria läkemedel i detaljhandeln måste du anmäla det till Läkemedelsverket.

  Du som tidigare har anmält försäljning av nikotinläkemedel till din kommun, behöver inte göra en ny anmälan. Vill du däremot utöka din försäljning till vissa receptfria läkemedel måste du göra en ny anmälan.

  Innan försäljning påbörjas ska du också ha ett egenkontrollprogram. Det ska bestå av skriftliga instruktioner som tydligt beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Programmet ska fungera som ett stöd för din personal. Läs mer om ämnet på Läkemedelsverkets webb!

  Här hittar du information om anmälan och avanmälan hos Läkemedelsverket.

 3. Vad händer sedan?

  Läkemedelsverket meddelar dig när du kan starta försäljningen.

  Kommunens uppgift är att kontrollera att reglerna om försäljningen följs och att rapportera om eventuella brister till Läkemedelsverket. En viktig regel är att den som säljer läkemedel måste förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Nikotin-läkemedel får heller inte säljas om man misstänker att läkemedlet kommer att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år (langning). På försäljningsstället ska det finnas en tydlig skylt om åldersgränsen och att det är förbjudet med langning.

  Du som detaljhandlar med läkemedel ska betala en årsavgift på 1600 kr per försäljningsställe till Läkemedelsverket. Avgiften är densamma oavsett om du har ett litet eller stort sortiment.

  Kommunen tar ut en avgift för sitt arbete med lokal kontroll.

  Avgifter

  Kommunen tar ut en avgift för sitt arbete med lokal kontroll. Idag gäller avgifterna:

  • Försäljning av folköl, tobak eller e-cigarretter (en varugrupp):
   2 036 kr/år.
  • Försäljning av folköl, tobak eller e-cigarretter (två varugrupper):
   2 850 kr/år.
  • Försäljning av folköl, tobak och e-cigarretter (alla varugrupper):
   3 258 kr/år.
  • Försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel:
   3 258 kr/år.

  För dig som säljer receptfria läkemedel:

  • Enbart receptfria läkemedel: 1 425 kr/år.
  • Receptfria läkemedel plus en av varugrupperna ovan: 2 443 kr/år.
  • Receptfria läkemedel plus två av varugrupperna ovan: 3 258 kr/år.
  • Receptfria läkemedel och alla varugrupperna ovan: 3 868 kr/år.

  • Uppföljande kontrollbesök: 1 350 kr.

  Lista över försäljningsställen

  I e-tjänsten finns ett register över alla anmälda försäljningsställen för tobak, folköl och receptfria läkemedel i Nacka. Du kan se alla ställen i en lista eller söka på kommundel eller bransch.

  Listan över försäljningsställen

Sidan uppdaterades: