Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Provtagning på livsmedel & dricksvatten

Alla verksamheter som lagar mat eller hanterar oförpackade livsmedel - till exempel restauranger, butiker och skolor - bör ta stickprov på de livsmedel de hanterar med jämna mellanrum.

Det finns tre olika typer av provtagning man kan använda sig av för att kontrollera sin verksamhet.

Tre typer av provtagning

1. Mikrobiologisk analys av livsmedel
Provtagning kan bland annat omfatta mikrobiologisk analys av livsmedel. Om analyserna visar höga halter av bakterier visar detta att maten inte håller en bra hygienisk kvalitet och ytterligare prover kan bli nödvändiga för att vara säker på att maten inte är farlig att äta. Bedömning av analysen kan utfalla på tre sätt:

  • Tillfredsställande: Mikrobiologiskt sett är livsmedlet bra.
  • Godtagbart: En eller flera av de undersökta mikroorganismerna påvisas i för högt antal. Livsmedlet är inte farligt att äta men kvaliteten är påverkad negativt.
  • Otillfredsställande: Förtäring av livsmedlet kan innebära fara för hälsan.

2. Rengöringsprovtagning
För att säkerställa att rengöringen i verksamhet där livsmedel hanteras är bra kan rengöringsprov med tryckplattor genomföras. Dessa tryckplattor används på köksredskap och utrustning som används ofta, till exempel på skärbrädor, skärmaskiner, knivar och arbetsbänkar. Ett annat sätt är att använda en ATP-mätare. Då tar man ett prov från en yta man vill kontrollera med en slags tops och får snabbt ett resultat i ett mätinstrument.

Totalantalet bakterier ger en allmän uppfattning om hur väl rengjort redskapet är. Vid analyser av rengöringen bedöms resultaten som bra, bristfälliga eller dåliga.

3. Dricksvattenanalys
Livsmedelsföretagare som har egen brunn ska i sin egenkontroll ta prov och analysera vattenkvaliteten. Både mikrobiologiska och kemiska parametrar behöver analyseras för att vattnets kvalitet ska kunna bedömas. Det ska finnas ett fastställt program för hur ofta provtagningarna ska göras.
Om provtagning av dricksvatten

Provtagning på livsmedel, rengöringsprovtagning samt dricksvattenanalys kan även ingå i kommunens tillsyn. Vid misstanke om matförgiftning tas ibland prov på det livsmedel som man tror kan ha orsakat matförgiftningen. Man analyserar då livsmedlet för att spåra mikroorganismer som kan ge upphov till sjukdom.

Vart du som bedriver en livsmedelsverksamhet ska vända dig för provtagning beror på om verksamheten är kommunal eller enskild. Kommunala verksamheter ska använda det laboratorium som kommunen har handlat upp. Läs mer här!

Sidan uppdaterades: