Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Provtagning på livsmedel & dricksvatten

Provtagning och analys kan användas i flera syften. Ofta handlar det om provtagning och analys av olika hälsofaror i livsmedel och dricksvatten.

Tre typer av provtagning

Det finns tre olika typer av provtagning man kan använda sig av för att kontrollera en livsmedelsverksamhet.

1. Mikrobiologisk och kemisk analys av livsmedel
Provtagning kan bland annat omfatta mikrobiologisk eller kemisk analys av livsmedel. Provtagning kan till exempel göras för att säkerställa halter av bakterier, ett livsmedels hållbarhet eller innehåll av allergener.

2. Rengöringsprovtagning
För att säkerställa att rengöringen i verksamhet där livsmedel hanteras är bra kan rengöringsprov med tryckplattor eller en ATP-mätare genomföras. Dessa används på köksredskap och utrustning som används ofta, till exempel på skärbrädor, skärmaskiner, knivar och arbetsbänkar. Totalantalet bakterier ger en allmän uppfattning om hur väl rengjort redskapet är.

3. Dricksvattenanalys
Livsmedelsföretagare som har egen brunn ska i sin egenkontroll ta prov och analysera vattenkvaliteten. Både mikrobiologiska och kemiska parametrar behöver analyseras för att vattnets kvalitet ska kunna bedömas. Det ska finnas ett fastställt program för hur ofta provtagningarna ska göras.

Här kan du läsa mer om provtagningsprogram för dricksvattenanläggningar på Nacka Kommuns hemsida: Provtagningsprogram för dricksvattenanläggning | Nacka kommun

Här kan du läsa mer om provtagning av dricksvatten från egen brunn på Nacka Vatten och Avfalls hemsida: Om provtagning av dricksvatten


Provtagning för kommunala verksamheter

Kommunalt styrda livsmedelsverksamheter i Nacka ska använda sig av det laboratorium som kommunen har avtal med, Eurofins. Burkar för livsmedelsanalys, tryckplattor för rengöringsprovtagning och flaskor för provtagning av is eller vatten beställs direkt på laboratoriets webbplats: www.eurofins.se eller via företagets kundservice på tfn +46 (0)10 490 8310.

Provtagningsmaterialet skickas till dig med post. Anvisning för hur du ska ta provet finns på laboratoriets webb.

När du tagit provet kan du antingen lämna in det på laboratoriets inlämningsställen, skicka det till laboratoriet med posten eller boka hämtning via laboratoriet. Se laboratoriets webbplats www.eurofins.se för mer information om inlämning av prover. Sedan den 1 oktober 2019 går det inte längre att lämna in prover i receptionen i Nacka kommuns stadshus.

Priser

För den provtagning livsmedelsföretagare gör i sin egenkontroll betalar företagarna själva. För aktuella priser och analyser gå in på www.eurofins.se eller kontakta Eurofins kundservice på tfn +46 (0)10 490 8310.


Provtagning för övriga verksamheter

Privata livsmedelsföretag ska kontakta ett ackrediterat laboratorium. När ett laboratorium är ackrediterat innebär det att det följer laboratoriestandarden, är tekniskt kompetent och har förmågan att leverera tekniskt giltiga resultat.

Kontakta ett ackrediterat laboratorium så vägleder de dig i hur du ska gå tillväga för att genom provtagning säkerställa att de livsmedel din verksamhet förmedlar till dina kunder är säkra och håller en hög kvalitet. På Swedacs hemsida finns information om ackrediterade analysföretag: www.swedac.se.

Vart du som bedriver en livsmedelsverksamhet ska vända dig för provtagning beror på om verksamheten är kommunal eller enskild. Kommunala verksamheter ska använda det laboratorium som kommunen har handlat upp. Läs mer här!


Provtagning i livsmedelskontrollen

Provtagning på livsmedel, rengöringsprovtagning samt dricksvattenanalys kan även ingå i kommunens tillsyn. Vid misstanke om matförgiftning tas ibland prov på det livsmedel som man tror kan ha orsakat matförgiftningen. Man analyserar då livsmedlet för att spåra mikroorganismer som kan ge upphov till sjukdom.

Sidan uppdaterades: