Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Starta livsmedelsverksamhet

Lokaler där man ska tillverka, servera eller sälja livsmedel måste uppfylla särskilda krav. Verksamheten ska också anmälas till kommunens livsmedelskontroll.
 1. Kontrollera att din verksamhet kan bedrivas på platsen

  För de flesta platser i Nacka finns en detaljplan, som bland annat anger vad fastigheter i området får användas till (till exempel bostäder, förskola, handel). Om du planerar att starta en livsmedelsverksamhet på en ny plats behöver du därför först kontrollera vad som bestämts genom detaljplanen och om en livsmedelsverksamhet får bedrivas på den platsen. Hämta detaljplaner via webbkartan eller kontakta Stadsbyggnadsservice för att få hjälp med det. Telefon: 08-718 80 00.

  Om det strider mot detaljplanen att bedriva en livsmedelsverksamhet inom planområdet är det bästa alternativet förmodligen att söka efter en lokal på en annan plats.

 2. Sök bygglov och ordna andra tillstånd

  En lokal som används för hantering av livsmedel ska bland annat ha tillgång till vatten och avlopp samt lämplig ventilation. Den ska också vara utformad så att livsmedlen kan hanteras hygieniskt och säkert.

  De förändringar av lokalen som behöver göras innebär troligen att du måste ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Det är viktigt att lösa oklarheter om detta så tidigt som möjligt. Kontakta Stadsbyggnadsservice om du behöver hjälp!
  Om bygglov och anmälan

  Om du ska anmäla att en förskola eller skola ska driva livsmedelsverksamhet kan du även behöva anmäla att verksamheten ska användas som undervisningslokaler enligt miljöbalkens regler.
  Skola, förskola, fritidshem - anmälan

 3. Anmälan av livsmedelsverksamhet

  En anmälan måste göras eftersom alla livsmedelsverksamheter ska registreras hos kommunen. Livsmedelsinspektörer på miljöenheten kommer sedan att följa upp hur anläggningen följer lagens krav om hygien, märkning med mera. Anmälan ska göras senast tio arbetsdagar innan verksamheten startas.

  Du som redan har en verksamhet som hanterar livsmedel kan också behöva anmäla större förändringar. Det gäller till exempel vid ändring av bolagsform, ägarbyte eller större ändring av livsmedelshanteringen och dess storlek.

  Kontakta livsmedelsgruppen om du behöver diskutera något i din anmälan. Kontaktinformation finns högst upp på sidan.

  Du anmäler att du vill registrera en livsmedelsanläggning via vår e-tjänst nedan. Om du inte har möjlighet att göra det via e-tjänsten, kontakta Stadsbyggnadsservice, 08-718 80 00.

  Öppna e-tjänsten, välj "miljö" och fyll i! Om du inte kan slutföra din anmälan kan du spara de uppgifter du lagt in i e-tjänsten och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  För att öppna och sedan signera din anmälan krävs det ett personligt BankID eller annan e-legitimation.

  BankID används för säker hantering av data av Skatteverket, Försäkringskassan och många andra myndigheter. Om du inte redan har en e-legitimation eller mobilt bankID skaffar du det via din bank eller Telia. Om du använder internetbank tar det som regel bara ett par minuter att ladda ner en e-legitimation/mobilt bankID.
  Information om hur du skaffar mobilt BankID

  Anmälan Starta e-tjänsten!
 4. Behöver du kompletterande tillstånd?

  För många livsmedelsverksamheter kan abonnemang för vatten, avlopp och sophämtning behöva justeras när verksamheten startar eller förändras.
  Information om avfall och återvinning för företag

  Att ha tillgång till bra vatten och avlopp är nödvändigt. Restauranger, gatukök, livsmedelsbutiker och vissa andra verksamheter ska ha fettavskiljare, som hindrar fettet från att gå ut i det allmänna avloppsnätet. Om man har eget vatten och enskilt avlopp gäller särskilda krav på provtagning av vattnet och tillstånd för enskilt avlopp. Kommunens livsmedelsgrupp kan hjälpa dig att få veta vad som gäller.
  Fettavskiljare

  Ytterligare en fråga som kan vara aktuell är tillstånd för brandfarlig vara. Det handlar i praktiken oftast om gasol. Södertörns brandförsvarsförbund har hand om de här frågorna i Nacka.
  Information om tillstånd för brandfarliga varor

  En del restauranger, affärer och andra vill bedriva fler verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan till kommunen. Det går att ordna när livsmedelsverksamhet är igång. Vanliga verksamheter av det slaget är:
  Servering av alkohol (tillstånd krävs)
  Försäljning av folköl (anmälan krävs)
  Försäljning av tobaksvaror (tillstånd krävs).

 5. Vad händer sedan?

  Miljöenheten meddelar dig att verksamheten är registrerad senast tio arbetsdagar efter att din anmälan kommit till oss. Vi skickar också ut faktura på avgiften för handläggning av en anmälan på 2 716 kronor.

  En livsmedelsinspektör kommer därefter inom kort att besöka er för en första kontroll. Då kontrolleras bland annat personalens kunskaper, lokalerna och utrustningen samt verksamhetens rutiner.

Sidan uppdaterades: