Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Att tänka på när du ska starta verksamhet

Anmälan av verksamhet för kropps- och skönhetsvård

Verksamheter med hygienisk behandling som omfattas av miljöbalkens regler ska anmäla sin verksamhet till kommunen senast sex veckor innan verksamheten ska starta. Anmälningsplikten gäller för verksamheter där det i behandlingen används stickande och skärande verktyg som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är:

 • Akupunktur och wetcupping (hijama)
 • Fotvård, pedikyr & manikyr om du använder stickande och skärande verktyg
 • Hudvård där du använder ex. lansetter och microneedling
 • Piercing och öronhåltagning ex. med Blomdahlskassetter
 • Rakning med kniv
 • Tatuering och kosmetisk tatuering

Här kan du läsa mer om anmälan för kropps- och skönhetsvård.

Verksamheter som har estetisk kirurgi eller injektionsbehandlingar får bara utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska och ska från och med den 1 juli 2021 anmälas till IVO.

Att tänka på gällande lokal och omgivning

Bygglov & anmälan

Du behöver bygglov alternativt göra en anmälan när du ska:

 • Bygga nytt, bygga om eller bygga till
 • Sätta upp en skylt eller ljusanordning
 • Bygga ett trädäck, glasa in eller sätta upp ett tak till din uteservering
 • Göra ändringar i bärande konstruktioner eller större ändring av planlösning
 • Installera hiss
 • Installera en ny eldstad till exempel kamin, öppen spis, kakelugn
 • Installation av ventilation - exempelvis byte av aggregat, fläkt och ventilationskanaler
 • Ändra användningen av en byggnad, exempelvis om du vill bedriva förskola i en gammal kontorsbyggnad. Viktigt att veta är att byggnaders användning ofta är bestämda genom detaljplan och att vissa ändringar därmed inte är möjliga att genomföra. Kontrollera med stadsbyggnadsservice. Det går också att se detaljplanerna på kommunens webbkarta.

  Olika handlingar ska bifogas din bygglovsansökan och se till att förbereda dessa väl och i god tid. Läs mer om hur du ansöker om bygglov eller hur du gör en anmälan i Nackas guide om bygglov.

Värmepump

Värmepumpar som tar upp värme från mark eller vatten måste anmälas till kommunen. Detta gäller till exempel bergvärmepump. Observera att du inte behöver göra en anmälan för installation av luftvärmepump. Läs mer om installation om värmepump här.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns bland annat i ventilation och anläggningar för luftkonditionering. Här hittar du information om vad som gäller för köldmedier.

Brandskydd

Det är viktigt att din lokal är lämplig ur brandsäkerhets­synpunkt och att du arbetar systematiskt med brandskydd. Mer information hittar du på Södertörns Brandförsvarsförbund.

Bassäng

Om du driver en verksamhet med pool behöver du anmäla ditt bassängbad till kommunen. Läs mer om anmälan av bassängbad här.

Sidan uppdaterades: