Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Juli

Lyckat seminarium i Almedalen

Flera företrädare från Nacka kommun har varit flitiga deltagare i olika paneler under Almedalsveckan i Visby. Under tisdagen bjöd kommunen själva in till samtal om det svenska högskolesystemet.

Under Almedalsveckan har representanter från Nacka kommun har stått på scen i 19 olika seminarier och det har handlat om allt från stadsutveckling till östlig förbindelse, urbant ledarskap, klimatarbete, vuxenutbildning, likvärdig skola, integration och kundvalssystem.

En av veckans höjdpunkter för Nacka var kommunens eget seminarium: ”Hur skapar vi fler talanger? Det behövs nya universitet för Sveriges konkurrenskraft.” Almedalsbiblioteket var fullsatt.

- Vi i Nacka tror att det behövs många olika aktörer. Vi ser att det har drivit på vår kvalitetsutveckling av skolsystemet i Nacka. Samtidigt ser vi att det är höga trösklar för nya aktörer och nu vill vi börja prata om utvecklingsbehoven. Vi tror att Nacka skulle vara en spännande plats för ett nytt universitet, men vi inte bäst att avgöra vilka områden som behövs, inledde strategi-och förnyelsedirektör Klara Palmberg-Broryd seminariet.

Utveckling nödvändig

Den inbjudna panelen var överens om problembilden – att högskolan behöver utvecklas. Men deltagarna betonade olika perspektiv.

Tobias Krantz från Svenskt Näringsliv menar att högskolan behöver vassare och bredare spets och Fredrik Strand från Stockholms handelskammare önskar större flexibilitet och tror att ett utländskt universitet skulle vara en nyttig injektion för högskoleväsendet.

Från vänster moderator Johanna Palmström, Charlotta Sundåker, Anders Lönn, Sylvia Schwaag Serger, Klara Palmberg-Broryd, Tobias Krantz och Fredrik Strand.

Sylvia Schwaag Serger från Vinnova vill att studenterna i högre grad mixar sin utbildning, exempelvis att ingenjörer också läser humaniora:

- Vi står inför stora samhällsutmaningar och vi måste experimentera och pröva oss fram. Vi har allt större problem som vi behöver tackla, exempelvis integration.

Tätare samarbete med näringslivet

Charlotte Sundåker från Hyper Island berättade att hon under sina fem år på högskolan inte träffade ett enda företag, och menar att det därmed är svårt att vara förberedd för arbetslivet när man är klar med studierna.

- Vi behöver upplevelsebaserat lärande i samarbete med näringslivet för att förbereda studenterna på att kunna skjuta på rörligt mål.

Anders Lönn från Utbildningsdepartementet påminde om att efterfrågan på utbildningar mycket styrs av studenterna själva, och att ett utländskt universitet inte alls säkert är lösningen.

- Vi behöver specificera vad man verkligen vill åstadkomma med att få ett internationellt universitet? USAs universitet lägger filialer utomlands för att få amerikanska studenter att få se andra länder. Det är en annan form av utländska universitet. Låt oss börja att föra en dialog om vilket mål vi vill ha med en sådan strategi. Jag är inte främmande för att fördjupa en sådan diskussion och se vad den leder till, säger Anders Lönn.

Klara Palmberg-Broryd avrundade seminariet med att bjuda in panelen till att fortsätta samtal.

- Det är kul att se att vi fått igång den nationella diskussionen. Vi vill gärna erbjuda en plattform för fortsatta samtal och för att pröva och utforska idéer och gärna ha er med.

Sidan uppdaterades: