Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Långväga besökare var nyfikna på Nackas modell

Nacka kommun har just haft besök av en delegation från Taiwan. Delegationen som bestod av sju personer från Taichung City och Nantou County kom till Nacka för att få veta mer om Nackas kundvalssystem och vårt kvalitetsarbete inom förskola och skola.

På förmiddagen besökte gruppen Tallidens förskola där de visades runt av förskolechefen Åsa Franzén och förskollärarna Elena Strååt och Geraldine Luque.

Besökarna var mycket intresserade av den svenska förskolans läroplan och arbete med pedagogisk dokumentation. Att även små barn enligt den svenska läroplanen ska ha inflytande över planeringen av verksamheten var något som väckte stort intresse.

Tallidens fräscha och ljusa lokaler med vattenlek, sagohörn, ljusbänk och snickarhörna imponerade stort på gruppen. Det kommer att visas många foton på riktiga snickarverktyg anpassade för barn när gruppen kommer hem igen!

På eftermiddagen besökte gruppen Nacka stadshus där utbildningsenheten berättade mer om Nackas styrsystem med vision och grundläggande värdering som bas. Via Nackas fyra styrprinciper leddes presentationen över till utbildningsenhetens myndighetsarbete där kundval, finansiering samt uppföljning och utvärdering är huvudprocesser.

Sidan uppdaterades: