Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

En snöröjares vardag

Större delen av året undrar inte många vad han gör på jobbet. Så en dag talar alla om det. René Lennaárd arbetar med snöröjning i Nacka. Men hur fungerar det egentligen?

Som anläggningsarbetare arbetar René Lennaárd tillsammans med ett 20-tal kollegor med snöröjning och halkbekämpning i Nacka.

Trafikverket ansvarar för snöröjning av de statliga vägarna däribland Värmdöleden. De stora infartslederna är också i Trafikverkets regi. Nacka tar hand om kommunala bilvägar, gång- och cykelbanor samt parkvägar och trappor. Därutöver finns privata samfällighetsvägar som ägarna själva underhåller.

- Allt detta påverkar varandra, om det till exempel blir problem på en statlig genomfartsled styr det framkomligheten till och från Nacka, säger René Lennaárd.

I Nacka finns tre upphandlade entreprenörer för snöröjning – Svevia, Peab och Svensk Markservice – som röjer vägarna i varsin del av kommunen. Entreprenörerna arbetar självständigt inom sina geografiska områden och anpassar resurser, personal och utrustning, för att uppfylla avtalet med kommunen.

Extra resurser

När snöröjare ska aktiveras, såväl kommunala som entreprenörer, meddelas detta av en jourledare. Det sker tidigare om det faller blötsnö eftersom den är besvärligare att ta sig fram genom.

- Vid ett kraftigt snöfall sätter vi in extra kapacitet. När drygt 50 centimeter snö föll över Nacka på kort tid för två veckor sedan hade vi totalt 90 resurser aktiverade, säger René Lennaárd.

En snöslunga kan användas när det har kommit väldigt mycket snö och det är för trångt att bara ploga. Slungan fyller en lastbil effektivt vilket minskar antalet transporter till och från snötippen. Därutöver finns traktorer och lastbilar. Om det krävs kan kommunen sätta in en bandtraktor att komprimera och samla ihop snön på tipparna.

Vid ett snabbt och kraftigt snöfall prioriterar kommunen större genomfartsleder och framkomlighet för utryckningsfordon. Gång- och cykelvägar samt bussgator ska också snöröjas tidigt. Vid snökanonen i november försvårades arbetet av att stillastående fordon med sommardäck blockerade vägarna så att snöröjarna hade svårt att ta sig fram.

- Ett annat problem kan vara att cykelvägarna måste röjas med mindre fordon. Men om det är väldigt mycket snö har dessa inte tillräcklig kapacitet, säger René Lennaárd.

Körs till tippen

Efter plogning och skrapning följer halkbekämpning med sand och salt. Snön placeras tillfälligt där den bedöms påverka trafikanterna så lite som möjligt. Därefter lastas de stora högarna om och körs till snötipparna i Älta och Boo. Om det är mycket snö går lastbilarna i skytteltrafik och tipparna fylls snabbt med flera meter höga grusblandade snömassor. När våren kommer flyttas snön runt inom tippområdet för att påskynda smältning.

Det händer att medborgare tar ut sin ilska på snöröjarna.

- Det kan handla om snöröjningen på den egna gatan. Sedan kan det bli frustration över att de inte kan parkera där de vill eftersom det finns snö i vägen. När det händer är det viktigt att vi har en dialog med våra chefer, både för personligt stöd men också för att fånga upp det som medborgaren vill säga, René Lennaárd.

Läs mer om snöröjning i Nacka här

Följ Nackas driftenhet på twitter: @nackagator

Sidan uppdaterades: