Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Framgångsrik rekrytering med Nackas modell

Att erbjuda god kvalitet inom utbildning och omsorg är nyckelfaktorer för att en ort ska vara attraktiv att bo och arbeta i. Samtidigt blir det allt svårare att rekrytera lärare och vårdpersonal.

Nacka arbetar sedan flera år tillbaka med en decentraliserad modell för rekrytering. Ansvaret att anställa är lokalt medan kommunen har ett övergripande ansvar för att marknadsföra hela Nacka som arbetsgivare.

Det här innebär till exempel att de kommunala skolorna själva anställer sina medarbetare, en inte helt enkel uppgift då konkurrensen om lärare är stenhård. Men Orminge skola har full laguppställning med behöriga lärare inför nästa år.

- Rekrytering var en av de första frågor jag tog tag i när jag började här efter sommaren, säger Merit Kempe som är ny rektor för Orminge skola. Nu är skolan rustad inför 2017.

Även lediga tjänster inom matematik och naturvetenskap – ämnen där utbildade lärare är särskilt svåra att hitta – är tillsatta med behörig personal. När det gäller speciallärare, en annan kategori där det är brist, återstår vakanser.

- Men jag tror att vi kommer att hitta rätt kompetens. Det handlar om att vara innovativ och lösningsorienterad med scheman och arbetsmodeller, säger Merit Kempe.

Medarbetarna måste trivas

Utmaningen för en skolledare är inte bara att anställa utan också att ha en arbetsmiljö där medarbetare stannar, trivs och är produktiva. För eleverna är kontinuitet viktigt för en stabil och trygg inlärningsmiljö. Orminge skola underlättar lärarnas arbetssituation genom fasta tider för utvecklingssamtal som inte hålls kvällstid.

Skolan arbetar med så kallat entreprenöriellt lärande. Det innebär att visa helheten av undervisningens olika delar. Ett konkret exempel är skolans ”Happy Park”, en lekpark som eleverna själva har varit med att designa och bygga.

Starkt varumärke underlättar

Merit Kempe anser att bilden av Nacka som en välfungerande skolkommun underlättar när hon ska anställa nya medarbetare även om skolan själv har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

Inom vård och omsorg sker anställning också lokalt.

- Kommunens starka varumärke underlättar när vi rekryterar vård- och omsorgspersonal som är en eftertraktad yrkesgrupp, säger Isa Wiman, chef för arbets- och karriärverksamheten inom välfärd och samhällsservice på Nacka kommun, en annan eftertraktad yrkesgrupp. Flexibiliteten i arbetstid och tjänstgöringsgrad i Nacka är också en fördel.

Viktigt lyfta fram fördelarna

Idag stöttar och bistår Isa Wiman och hennes medarbetare kommunala enheter med att anställa bland annat sjuksköterskor, undersköterskor och boendestödjare. Hon framhåller vikten av att för potentiella medarbetare lyfta fram det meningsfulla arbetet inom vård och omsorg.

Från början var karriärverksamhetens roll att tillsätta vikarier, men uppdraget har utökats till tillsvidaretjänster och även specialist- och chefsrekrytering. En viktig del är att nätverka och utbyta erfarenheter inom kommunen. Isa Wiman ser en styrka med att lokal kunskap och arbetsgivaransvar kombineras med att hela kommunen marknadsförs som arbetsgivare. Integration, mångfald och att använda välfärdsteknik är också viktigt liksom att vara kreativ vid rekryteringar.

- Nyttan med lyckad kompetensförsörjning är att vi kan uppfylla vårt huvuduppdrag: att ge en god service till medborgarna, säger hon.

Här finns mer att läsa om Orminge skola: http://www.nacka.se/valfard-skola/orminge-skola/

Läs mer om arbets- och karriärverksamheten : http://www.nacka.se/akv

Sidan uppdaterades: