Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nackas grundskolor håller en hög och jämn nivå

Sveriges kommuner och landstings (SKL) redovisar årligen sin rapport 'Öppna Jämförelser' som ger en indikation av hur väl kommunerna lyckats med sitt kunskapsuppdrag. I den senaste rapporten hamnar Nacka återigen bland de tio bästa kommunerna i landet.

I den senaste rapporten placerar sig skolorna i Nacka (kommunala och fristående) på plats nio i landet när det gäller det sammanvägda mått för resultaten i årskurs 9. Av landets 290 kommuner har Nacka varit bland de tio bästa kommunerna de senaste fem åren och aldrig under topp 20 så länge rapporten tagits fram. Förutom Nacka, är det bara Lidingö som klarat detta.

- Att vi har legat bland de 20 bästa kommunerna i landet sedan mätningarna startade 2009 är en bedrift i sig, säger Susanne Nord utbildningsdirektör i Nacka. Och det är något som är värt att betona mer än de olika årens placeringar.

I årets rapport som har tema skolutveckling uppmärksammas det arbete som Nacka kommun har gjort för att följa elevers resultatutveckling i grundskolan. Tobias Nässén, ordförande för utbildningsnämnden i Nacka (M), berättar i en artikel om hur bilder av elevers progression har använts som underlag i de resultatdialoger som vi genomfört med skolornas rektorer

- Att kunna följa upp varje enskild elev på det sättet blir ett kvitto på att eleven och skolan fullföljt sitt kunskapsuppdrag" säger Tobias Nässén i artikeln.

Öppna Jämförelser innehåller flera mått där resultaten jämförs med förväntade värden utifrån elevsammansättningen, exempelvis föräldrars utbildningsnivå. Rapporten omfattar även effektivitetsmått, där kostnaden för skolan i förhållande till standardkostnaden i utjämningssystemet ställs mot ett samlat resultatmått. Resultat från elevenkäter har också tagits med för att bredda resultatbilden.

Hela rapporten Öppna Jämförelser kan du ta del av på SKL:s webbsida

Sidan uppdaterades: