Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Flera av Skolkommissionens förslag är redan verklighet i Nacka

Nu har 2015 års skolkommission lämnat sitt slutbetänkande. Det är ett omfattande dokument som innehåller många olika förslag varav flera redan är verklighet i Nacka.

Bland annat föreslår Skolkommissionen att aktivt skolval införs och som stöd för skolvalet ska det finnas saklig och relevant kvalitetsinformation.

Man lyfter även vikten av ett systematiskt kvalitetsarbete med bland annat resultatdialoger som åtgärder för ett stärkt huvudmannaskap.

  • Aktivt skolval infördes 1992 i Nacka och är numera en naturlig process för Nackaföräldrarna.
  • Som stöd för skolvalet finns ett jämförelseverktyg, Jämföraren, där föräldrarna kan jämföra olika kvalitetsmått på skolorna.
  • I Nacka är systematiskt kvalitetsarbete sedan länge en hörnsten i utbildningsnämndens arbete.
  • De senaste åren har vi använt oss av resultatdialoger med skolledare och huvudmän som en del av kvalitetsarbetet. Resultatdialogerna ger möjlighet till samtal om kvalitet och elevresultat.
  • Nacka har arbetat med att utveckla sätt att följa elevers kunskapsutveckling, något Skolkommissionen vill utveckla vidare.

- Skolan är ett område som prioriteras högt i Nacka, säger Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka, och när slutbetänkandet nu skickas ut på remiss kommer Nacka självklart att svara på remissen och lämna våra synpunkter. Eftersom huvudmännen inte varit med i Skolkommissionens arbete, fortsätter Susanne, är det extra viktigt att vi som skolhuvudman får möjlighet att lämna våra synpunkter.

Här kan du läsa mer om Nackas kvalitetsarbete inom förskola och skola.

Om du vill ta del av Skolkommissionens slutbetänkande kan du använda dig av länkarna nedan. Du kan välja att läsa hela dokumentet eller att titta på en presentation som ger en sammanfattande bild.

Länk till hela slutbetänkandet

Länk till sammanfattande presentationsmaterial

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.