Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Beslut om bulleråtgärder på Boovallen

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka beslutade den 30 augusti om åtgärder för att minska bullret från Boovallen. Beslutet har sedan överklagats till länsstyrelsen. Besked om vad länsstyrelsens beslut blir kan dröja upp till ett och ett halvt år.

Frågan om ljudnivån kring Boovallen togs upp i nämnden redan 2015, efter klagomål från boende i närheten. Att ämnet behandlas på nytt beror på att länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen ansåg att de åtgärder nämnden tidigare hade beslutat om var otillräckliga.

Läs mer om bakgrunden

Beslut om tider och bulleråtgärder

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut innebär att bullerskydd ska byggas och att tider för bokad träning och matcher justeras. Samtidigt anser nämnden att lagstiftningen behöver ses över.

Enligt beslutet ska fotboll få spelas på Boovallen klockan 8:00-21:30 på vardagar och klockan 9:00-20:00 på lördagar, söndagar och helgdagar. Högtalare får användas högst fyra gånger per år och belysningen får som mest vara tänd en timme innan verksamheten börjar och en halvtimme efter att den avslutats. Dessutom ska bullerskydd byggas för att ytterligare begränsa störningarna för närboende.

- Vi ser att det är nödvändigt att införa viss förändring i tiderna för träning och matcher på helger, säger Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i Nackas miljö- och stadsbyggnadsnämnd. Vi vill dock inte jämställa ljud från fotbollsspel med exempelvis buller från industri eller trafik. Tusentals barn och unga använder Boovallen varje vecka. En större förändring än den vi gör nu skulle inte stå i proportion till konsekvenserna för dem. På så sätt utmanar vi lagstiftningen och ger rimliga speltider.

De tidsgränser som fastställdes genom beslutet innebär att den totala tillgängliga tid klubbarna kan boka för spel inte minskar. Samtidigt begränsas tiden på helgkvällar, när ljudet är som mest känsligt för närboende.

Det kompletta beslutet finns i miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll.
Protokoll, § 169

Nej till tillfälligt beslut

Förutom att själva nämndbeslutet har överklagats har boende i närheten av Boovallen begärt att länsstyrelsen skulle ta ett interimistiskt (tillfälligt) beslut i väntan på en ny bedömning av grundfrågan. Förslagen var att länsstyrelsen omedelbart skulle införa åtgärder som begränsar bullret ytterligare och att matcher med mycket publik skulle flyttas.

Den 7 november 2017 fick de yrkandena nej från länsstyrelsen. Det innebär att punkterna 1-3 i miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut gäller från och med den 30 november. Länsstyrelsens prövning av överklagandena i huvudfrågan påverkas inte av detta.

Sidan uppdaterades: