Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

EU påverkar över hälften av kommunens dagliga verksamhet

I oktober var det Stockholmsregionens Europaförenings tur att ingå EU-handslaget med regeringen. Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande deltog i handslaget som representant för Storsthlm.

EU-minister Ann Linde (S) har tagit initiativet till det symboliska handslaget som görs runtom i Sverige. Det ska leda till att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i EU-frågor bland medborgare, politiker och tjänstemän.

Stockholmsregionen vill vara med och påverka EU:s beslut och programinnehåll så att den utvecklas utifrån sina egna förutsättningar på bästa sätt. Möjligheten för medborgare att bo, studera och arbeta samt att köpa och sälja varor eller tjänster i Europa är avgörande för Sveriges och regionens möjligheter till fortsatt hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Bilden: från vänster Paul Lindquist (M), Karin Wanngård (S), Ann Linde (S), Mats Gerdau (M). Fotograf: Elias Ljungberg

– Vi behöver mer kunskap kring EU-frågor och hur de påverkar oss i vår vardag. EU är en del av den kommunala demokratin och ökad kunskap leder till ökad förståelse och engagemang. Därför bör vi satsa på kunskapshöjande aktiviteter i till exempel skolan, på kommunen och bildningsförbund, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fotograf: Elias Ljungberg

Så påverkas kommunen och invånarna av EU

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har undersökt hur EU påverkar svenska kommuner, landsting och regioner. Det kan handla om lagstiftning för hur varor och tjänster får köpas in eller kvalitet på luft och vatten men också om mål för sysselsättning eller utbildning som EU-länderna bör uppnå. Medlemsländerna kan också söka pengar för olika projekt inom forskning, miljö och utbildning.

Kommunerna är viktiga samhällsbyggare och det kommunala planmonopolet innebär att varje kommun har ensamrätt att besluta om hur dess mark skall bebyggas. EU påverkar denna verksamhet genom lagstiftning som reglerar vilken hänsyn som måste tas till miljön vid byggnation av olika slag.

EU påverkar också kommunen som arbetsgivare genom regler om bland annat arbetstid, säker arbetsmiljö och likabehandling i arbetslivet.

Kommunerna har även ett ansvar för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och livsmedelsproduktion. Denna verksamhet regleras av en omfattande EU-lagstiftning som syftar till att skydda både miljön och konsumenten.
Sveriges Kommuner och Landsting - EU påverkar lokalpolitiken
Storsthlm i EU

Sidan uppdaterades: