Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Nacka bygger ut i samverkan med Skanska

Skanska Sverige AB får uppdraget av Nacka kommun och Nacka Vatten och Avfall AB att bygga vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar i centrala Nackas nya stadskvarter. Kontraktsvärdet beräknas till 800 miljoner kronor.

Avtalet som Nacka kommun ingått med Skanska Sverige AB är en så kallad samverkansentreprenad och omfattar bland annat stadsbyggnadsprojekten Nya gatan, Järla stationsområde, Birkaområdet och delar av Värmdövägen. Uppdraget innebär att planera, projektera och bygga ut allmänna anläggningar, alltså vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar, inför byggandet av de nya stadskvarteren i centrala Nacka.

Samverkan ger samordningsvinster

Fram till 2030 ska Nacka kommun bygga 14 000 nya bostäder och uppemot 10 000 nya arbetsplatser i Nacka stad. Nackaborna kan också se fram emot nya stadsgator med trädplantering och attraktiva torgytor i den nya staden.

Samverkansentreprenaden är ett nytt sätt för kommunen att arbeta med projektering och utbyggnad av allmänna anläggningar. Det minskar behovet av många, mindre upphandlingsprocesser och gör det möjligt att arbeta såväl långsiktigt som effektivt med en och samma partner.

Avtalet undertecknades den 6 februari 2018, då tiden för överprövning löpt ut. Kontraktet beräknas vara värt cirka 800 miljoner kronor och arbetet är planerat att utföras mellan 2018 och 2023.

Även i andra delar av Nacka, exempelvis i Orminge, planerar kommunen att handla upp liknande samverkansentreprenader.

Sidan uppdaterades: