Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Den 29/6 klockan 19:00-20:30 pågår underhållsarbeten på Nackas inloggningsplattform. Det kommer under denna tid göra så att inloggningen till många av våra e-tjänster inte fungerar.

Augusti

Nacka kommun satsar två miljarder på idrottsanläggningar

Det här är Nacka kommuns största satsning på idrottsanläggningar någonsin. Den omfattar alla kommundelar och består dels av ersättningar av uttjänta anläggningar och byggnationer av nya för att möta ett ökande behov när Nacka växer. Totalt planeras 25 idrottsanläggningar till år 2030.

Sammanställningen har tagits fram på uppdrag av kultur- och fritidsdirektören, som har ett övergripande ansvar för att utreda behovet av idrottsanläggningar i dialog med kommunens idrottsföreningar.

- Anläggningsfrågor skapar stort engagemang, inte minst i sociala medier. Tyvärr finns det både oro och okunskap om vilka idrottsanläggningar som planeras i de centrala delarna av kommunen och hur prioriterat det är när vi utvecklar Nacka för framtiden. Jag har bett om en färsk sammanställning av allt som planeras i Nacka för att visa våra höga ambitioner på ett transparent sätt, säger Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör i Nacka kommun.

Flera satsningar

Idrotten i centrala Nacka kommer få glädje av en rejäl standardhöjning. En ny simhall med 12 banor ska ersätta Nacka simhall och tre sporthallar ska ersätta de befintliga. Dessutom ska två ishallar och tre fotbollsplaner anläggas, enligt ett färskt beslut från kommunstyrelsen.

Satsningen består av olika typer av anläggningar i hela kommunen. Tre nya simhallar ska byggas, varav två ersätter uttjänta Näckenbadet och slitna Nacka simhall. En tredje simhall planeras till Myrsjöområdet i Boo. En multisporthall ska byggas i Fisksätra och 14 sporthallar ska byggas i anslutning till skolor som byggs i kommunen. Dessutom ska flera nya11-spelarplaner anläggas i kommunen och många befintliga fotbollsplaner ska få nytt konstgräs för att förbättra träningsmöjligheterna för Nackas föreningar.

Dialog med föreningslivet

Fler satsningar kan tillkomma, beroende på vilka behov Nackabor och föreningsliv lyfter fram i samråd och i föreningsdialogen.

- Vi träffade föreningslivet senast i maj för att lyssna in behov och berätta om våra planer på Järlahöjden. Nästa gång ses vi i november. Dialogen med idrottsföreningarna är jätteviktig för oss. Alla förstår att det handlar om prioriteringar och vi vill gärna ha hjälp av föreningslivet, fortsätter Anders.

Den senaste idrottsanläggningen som byggts är den nya sporthallen vid Myrsjöskolan som öppnar för verksamhet snart. Sporthallen är cirka 1300 kvadratmeter stor och består av en sport- och bollhall på ovanvåningen och en dans- och kulturlokal i suterrängplan- Hallen har kostat cirka 52 miljoner kronor och kommer användas av Myrsjöskolan på dagtid och av föreningar på kvällar och helger. Invigning sker fredag den 31 augusti klockan 17.30.

Sidan uppdaterades: