Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Flytt av Preem möjliggör Ältas utveckling till ännu mer småstad

Preem-macken ligger idag i Älta gård, nära bostäder, förskola, skola och fritidsverksamhet. När Älta växer bli avståndet mellan människor och drivmedel alltför nära. Kommunen och Preem är överens om att en flytt till ny plats är nödvändig.

Länsstyrelsen ställer krav på bebyggelsefria avstånd från trafikleder med farlig godstrafik. Genom Älta centrum går Ältavägen som i dag transporterar farligt gods i form av drivmedel till Preem-macken nära Älta centrum.

Genom att flytta Preem öppnas inte bara möjligheten till nya bostäder, förskola, äldreboende och nya lokaler i Älta centrum. Det är även ett tydligt steg i omvandlingen av Ältavägen till en mer levande gata med lokaler och butiker. Barriären som Ältavägen utgör idag skulle minska med denna omvandling och det skulle även skapa tryggare tvärförbindelser mellan västra och östra delen om Ältavägen. Det öppnar även upp för fler mötesplatser i Älta såsom ett nytt torg och en park.

- För att möjliggöra utvecklingen av Älta centrum, med bostäder och lokaler längs med Ältavägen, är det nödvändigt att Preem får en ny placering. Ambitionen är att hitta en ny plats som både Preem och kommunen är nöjda med, säger Helena Fältén, projektchef i Älta.

Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige tidigast 19 november 2018.

Visionsbild över hur Ältavägen kan komma att se ut i framtiden.

Älta centrum kommer närmare Ältaborna
Dagens centrum föreslås flyttas till ett nytt läge, cirka 100 meter från befintligt centrum, som bland annat gränsar direkt mot Ältavägen. En nytt torg med fler mötesplatser och cirka 950 nya bostäder planeras. Tanken är att nya centrumet ska kännas som en naturlig del av Älta och inte avskilt som idag. Med denna utveckling skapas bättre förutsättningar för handel, service och uteserveringar.

Ett levande centrum med mer handel och en tydlig småstadskänsla är något som Ältaborna önskat och som kommunen har med i planerna när Älta centrum utvecklas.

Mer om Älta centrums utveckling

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.